طیف ‌سنجی پلاسمای جفت ‌شده القایی ICP و ترکیب آن با طیف ‌سنجی جرمی ICP-MS

طیف ‌سنجی پلاسمای جفت ‌شده القایی ICP و ترکیب آن با طیف ‌سنجی جرمی ICP-MS
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

پلاسما
طیف سنجی جرمی
امتیاز کاربران

۱ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۳,۹۸۹
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۹
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱
 
 

طیف ‌سنجی پلاسمای جفت ‌شده القایی ICP و ترکیب آن با طیف ‌سنجی جرمی ICP-MS

طیف‌سنجی پلاسما جفت‌شده القایی از جمله روش‎های طیف‎سنجی اتمی است که در آن اتمی شدن عناصر (Atomization) به کمک محیط گرم پلاسما صورت می‎پذیرد. این روش در مقایسه با روش‌های دیگر، روشی حساس‎تر، با حد تشخیص بهتر و تکرارپذیری بالاتر است. از تلفیق این روش با طیف‎سنج جرمی (MS) می‎توان برای افزایش قبلیت‎های این روش استفاده کرد. از جمله کاربردهای روش طیف‎سنجی جرمی توسط پلاسما جفت‎شده القایی در نانوفناوری، تعیین اندازه نانوذرات است. تکنیک‎ها و روش‎های مختلفی برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد از جمله روش تک ذره، روش کروماتوگرافی و روش‎های ژل الکتروفورز.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- طیف‌‌سنجی پلاسما جفت‌شده القایی (ICP)
 1-1- تجهیزات دستگاهی
2- طیف‎سنجی جرمی توسط پلاسما جفت شده القایی (ICP-MASS)
 1-2- کاربردهای ICP-MS در نانوفناوری
3- نتیجه‎گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Skoog, D.A. "Principle of Instrumental Analysis", 3nd Edition, USA: Saunders College Publishing, (1985).
۲ - http://edu.nano.ir/index.php/articles/show/61
۳ - Sakata, K. "Inductively Coupled Plasma Mass SpectrometerMethod", US patent 6265717 B1.
۴ - Tanner, S., Baranov, V. "A Dynamic Reaction Cell for ICP-MS. Part 2: Reduction of interferences produced within the cell", J. Am. Soc. Mass Spectrom, Vol. 10, pp. 1083(1999).
۵ - Mitrano, D., Ranville, J. F. "ICP-Mass Spectrometry". Department of ChemistryGeochemistry Colorado School of Mines Golden, CO USA.
۶ - Degueldre, C., Favarger, P.Y., Bitea, C. "Zirconia colloid analysis by single particle inductively coupled plasma–mass spectrometry ", Anal Chim Acta, Vol. 518, pp 137, (2004).
۷ - Scheffer, A., Engelhard, C., Sperling, M., Buscher, W. "Anal Bioanal Chem. ", Vol. 390, pp. 249, (2008)
ارسال نظر