شپش برزیلی لامپروسیفوس و نانوفوتونیک

شپش برزیلی لامپروسیفوس و نانوفوتونیک
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۶۴۰
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۶۵
  • تعداد افراد شرکت کننده ۸
 
 

شپش برزیلی لامپروسیفوس و نانوفوتونیک

رنگ‌های ساختاری در دنیای حشرات نقش مهمی بازی می‌کنند. استتار، دفاع و حتی تولید مثل این موجودات تحت تاثیر این رنگ‌ها می‌باشد. "لامپروسیفوس" گونه‌ای از شپش است که در بال‌های خود ساختارهای فوتونیک کریستالی دارد. این کریستال‌ها ، ساختار‌های نانومتری هستند که حرکت امواج نوری را تحت تاثیر قرار داده و با استفاده از آنها می‌توان جریان نور را کنترل و دستکاری کرد. دانشمندان با الهام از این ساختار زیستی؛ درصدد ساخت کریستال‌های فوتونیکی برای کاربردهای جدید در الکترونیک نوری، کاتالیست‌ها، جذب انرژی، مهندسی بافت و ... می‌باشند. این مقاله به تشریح مشخصات فوتونیکی پوست شپش برزیلی پرداخته است.


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - A. Lakhtakia, R. J. Martin-Palma, Engineered Biomimicry, Elsevier, 2013, p291
۲ - L. Jiang, L. Feng, Bioinspired Intelligent Nanostructured Interfacial Materials, 2010.
۳ - NatureTech Technology, video, part 1&2&3.
۴ - G. Zuccarello, D. Scribner, R. Sands,L.J. Buckley, Materials for bio-inspired optics, Adv Mater 14 (2002), 1261–1264.
۵ - T.-X. Fan, S.-K. Chow,D. Zhang, Biomorphic min¬eralization: biology to materials, Prog Mater Sci 54 (2009), 542–659.
۶ - R.J. Martín-Palma, C.G. Pantano,A. Lakhtakia, Biomimetization of butterfly wings by the conformal-evaporated-film-by-rotation technique for photonics, ApplPhysLett 93 (2008), 083901.
۷ - J.W. Galusha, L.R. Richey, M.R. Jorgensen, J.S. Gardner,M.H. Bartl, Study of natural photonic crystals in beetle scalestheir con into inorganic struc¬tures via a sol–gel bio-templating route, J Mater Chem 20 (2010), 1277–1284.
۸ - J.W. Galusha, M.R. Jorgensen,M.H. Bartl, Diamond-structured titania photonic band gap crystals bio¬logical templates, Adv Mater 22 (2010), 107–110.
۹ - J.D. Joannopoulos, R.D. Meade,J.N. Winn, Photonic Crystals, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1995.
ارسال نظر