نقش فناوری نانو در محصولات تجاری موجود در بازار صنعت محیط ‌زیست

نقش فناوری نانو در محصولات تجاری موجود در بازار صنعت محیط ‌زیست
سطح مقاله

گزارش‌های بانک محصولات فناوری نانو
کلمات کلیدی

محصولات فناوری نانو
محیط زیست
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

نقش فناوری نانو در محصولات تجاری موجود در بازار صنعت محیط ‌زیست

تا ابتدای مردادماه 1396، تعداد 487 محصول صنعت محیط‌زیست موجود در بازارهای جهانی، که طبق تعریف استاندارد ISO TS 18110 محصول فناوری نانو به حساب می‌آیند، توسط بانک محصولات فناوری نانو رصد شده‌اند. محصولات 148 شرکت از 28 کشور بررسی و در این بانک اطلاعاتی به ثبت رسیده‌اند (http://product.statnano.com). محصولات شناسایی شده از حوزه‌های صنعتی کنترل آلودگی هوا، کنترل آلودگی خاک و کنترل آلودگی آب هستند. نانوذرات نقره، دی‌اکسید‌ تیتانیم، اکسید ‌منگنز، دی‌اکسید ‌سیلیسیم، اکسید‌ روی و مواد نانومتخلخل بیشترین استفاده را جهت ایجاد یا بهبود خواص نانویی دارند. حذف آلودگی‌ها، باکتری‌ها و ذرات معلق موجود در هوا و آب، کاهش سختی آب از طریق حذف یون‌ها، خواص آنتی‌باکتریال و خودتمیزشوندگی، کاهش مصرف انرژی، رطوبت‌زدایی و محافظت در برابر اشعه فرابنفش از جمله ویژگی‌هایی هستند که فناوری نانو در این محصولات فراهم کرده است.
 

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- نانومواد مورد استفاده در محصولات تجاری

 1-2- نانوذرات نقره
 2-2- نانوذرات اکسید‌ منگنز
 3-2- نانوذرات دی‌اکسید‌ تیتانیم
 4-2- مواد نانومتخلخل
 5-2- نانوذرات دی‌اکسید ‌سیلیسیم
 6-2- نانوذرات اکسید ‌روی
3- خواص ایجاد شده توسط نانومواد در محصولات صنعت محیط‌زیست
4- بحث و نتیجه‌گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - مهدی روانشادنیا، کتاب مرجع مدیریت ایمنی در پروزه‌های عمرانی، (1392)
۲ - کلیه واژه‌های گروه مهندسی محیط‌زیست، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، (۱۳۸۸)
۳ - محصولات فناوری نانو در حوزه محیط‌زیست، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، (1394)
۴ - Wickson, F., Nielsen, K.N., Quist, D. “Nanothe Environment: Potential Risks, Real Uncertainties & Urgent Issues”, Biosafety Brief 2011/01
۵ - Birla, S.S., Tiwari, V.V., Gade, A.K., Ingle, A.P, Yadav, A.P., Rai, M.K. “Fabrication of silver nanoparticles by Phoma glomerataits combined effect against Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosaStaphylococcus aureus”, Lett. Appl. Microbiol., Vol. 48, pp. 173–179, (2009)
۶ - Mpenyana-Monyatsi, L., Mthombeni, N., Onyango, M.S., Momba, M.N.B. “Cost-Effective Filter Materials Coated with Silver Nanoparticles for the Removal of Pathogenic Bacteria in Groundwater”, Int. J. Environ. Res. Public Health, Vol. 9, pp. 244-271, (2012)
۷ - CMWG, Best Practice Recommendations for Local Manufacturing of Ceramic Pot Filters for Household Water Treatment. Atlanta, GA, USA, (2011)
۸ - Yang, Y., Li, Y., Mao, M., Zeng, M., Zhao, X. “UV-Visible-Infrared Light Driven Thermocatalysis for Environmental Purification on Ramsdellite MnO2 Hollow Spheres Considerably Promoted by a Novel Photoactivation”, ACS Appl Mater Interfaces, Vol. 25;9(3), pp. 2350-2357 (2017)
۹ - Xing, Y., Li, X., Zhang, L., Xu, Q., Che, Z., Li, W., Bai, W., Li, K. “Effect of TiO2 nanoparticles on the antibacterialphysical properties of polyethylene-based film”, Progress in Organic Coatings, Vol. 73, pp. 219–224, (2012)
۱۰ - Yu, J.G., Yu, H.G., Cheng, B., Zhao, B.X.J., Yu, J.C., Ho, W.K. “The Effect of Calcination Temperature on the Surface MicrostructurePhotocatalytic Activity of TiO2 Thin Films Prepared by Liquid Phase Deposition”, Journal of Physical Chemistry, Vol. B107, pp. 13871- 13879, (2003)
۱۱ - Margeta, K., Vojnović, B., Zabukovec Logar, N., “Development of natural zeolites for their use in water-treatment systems”, Recent Pat Nanotechnol.,Vol. 5(2), pp. 89-99, (2011)
۱۲ - Chmielewská, E. “Natural zeolite—a versatile commodity—some retrospectives in water cleanup processes, Journal DesalinationWater Treatment”, Vol. 41, pp. 335-341, (2012)
۱۳ - Pham, T.H., Lee, B.K., Kim, J. “Improved adsorption properties of a nano zeolite adsorbent toward toxic nitrophenols”, Process SafetyEnvironmental Protection, Vol. 104, pp. 314–322, (2016)
۱۴ - Lehman, S.E., Larsen, S.C. “Zeolitemesoporous silica nanomaterials: greener syntheses, environmental applicationsbiological toxicity”, Environ. Sci.: Nano, Vol. 1, pp. 200-213, (2014)
۱۵ - Larsen, S.C., Grassian, V.H. “Development of Nanocrystalline Zeolite Materials as Environmental Catalysts: Environmentally Benign Synthesis to Emission Abatement”, EPA Grant Number: R829600, 2002-2004
۱۶ - Alvarez, A.E., Sanchez, A.G., Querol, X. “Purification of metal electroplating waste waters using zeolites”, Water Res., Vol. 37, pp. 4855-4862, (2003)
۱۷ - Nichols, W.T., Kodaira, T., Sasaki, Y., Shimizu, Y., Sasaki, T., Koshizaki, N. “Zeolite LTA Nanoparticles Prepared by Laser-Induced Fracture of Zeolite Microcrystals”, J. Phys. Chem., Vol. 110, pp. 83-89, (2006)
۱۸ - Yen, T.S., MAGDALENE, Long-Term Effects of Zinc Oxide Nanoparticles on Wastewater Treatment in a Membrane Bioreactor (Mbr) Process, National University of Singapore, (2015)
ارسال نظر