طیف سنجی جذب اتمی AAS

طیف سنجی جذب اتمی AAS
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

طیف سنجی
قانون بیر لامبرت
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۵,۰۰۵
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۵۵
  • تعداد افراد شرکت کننده ۹
 
 

طیف سنجی جذب اتمی AAS

در این مقاله به بررسی طیف سنجی به روش جذب اتمی می پردازیم. در این روشِ طیف سنجی، با عبور پرتوی تک رنگ از نمونه مورد بررسی می توان غلظت نمونه را تعیین نمود. اساس این روش بر این اصل استوار است که میزان پرتوی جذب شده هنگام عبور از نمونه، متناسب با غلظت عنصر مورد نظر است. این روش توانایی آنالیز حدود 75 عنصر فلزی و شبه فلزی را دارا است. ولی توانایی آنالیز مواد غیر فلزی را بصورت مناسب ندارد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
آشنایی با طیف سنجی جذب اتمی
1- طیف های جذب اتمی
2-اصول پایه طیف سنجی جذب اتمی
3-کاربردهای جذب اتمی
4-مزایای دستگاه
5-مزاحمتها

6-قانون بیر لامبرت
 6-1-حدود اعتبار قانون بیر
نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - مبانی طیف سنجی مولکولی، سی ان نبول ، ترجمه : دکتر رضا اسلامپور، دکتر مسعود حسن پور.
۲ - اصول تجزیه دستگاهی ،جلد اول، اسکوگ ،‌هالر، نیمس.
۳ - - L. Ebdon, «An Introduction to Atomic Adsorption Spectroscopy», Heyden, 1982.
۴ - Laser Spectroscopy: Basic ConceptsInstrumentation, W. Demtröder, springer, 1996
ارسال نظر