فوق آب گریزی و فوق آب دوستی در حیات

 فوق آب گریزی و فوق آب دوستی در حیات
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

الهام از طبیعت
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۱,۱۸۵
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۱۳۲
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱۵
 
 

فوق آب گریزی و فوق آب دوستی در حیات

از جمله خصوصیات فیزیکی سطحی یک ماده، آب‌دوستی یا آب‌گریزی است. مواد آب‌گریز به‌دلیل ناهمواری‌های سطحی میکرومتری و نانومتری خود، اجازه پخش یا جذب شدن آب به روی سطح را نمی‌دهند و از این‌رو باعث قطره‌ای شدن آب و سر خوردن آن می‌شوند. برخلاف این دسته از مواد، سطح مواد آب‌دوست به‌گونه‌ای است که باعث پخش شدن کامل آب روی سطح و در نتیجه تشکیل یک لایه نازک از آب می‌گردد. با الهام از حیات، از هر دو این خصوصیات می‌توان برای ایجاد سطوح خودتمیزشونده استفاده کرد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1-آب گریزی و آب دوستی در پدیده های طبیعی
2-قابلیت فوق تر شوندگی


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - K. R. Sharma, Nanostructuring Operations in Nanoscale ScienceEngineering, Mc-Grow hill, 2010, pg188.
۲ - L. Jiang, L. Feng, Bioinspired Intelligent Nanostructured Interfacial Materials, 2010.pp 57-67.
۳ - ابوالقاسم مصیبی، مواد خودتمیزشونده، ماهنامه فناوری نانو، سال هشتم، اردیبهشت 1388، شماره 2، پیاپی 139.
۴ - J. m. Benyus, Innovation inspired by nature Biomimicry, J. ECOS, No 129, 2006.
۵ - D. Soan, Novel Applications of Nano-Technology, Nano-Whiskers™, 2004.
۶ - R. Booker, Nanotechnology for Dummies, Wiley, 2006, pg284.
۷ - NatureTech Technology, video, part 1&2&3
۸ - H. Yahya, Biomimetics, technology imitates Nature, Global Publishing, 1999.
۹ - Andrew R. ParkerChris R. Lawrence, Nature 414, 33-34, 2001.
۱۰ - Irie et al Phys. Chem. Chem. Phys., 2008.
۱۱ - A. George, Advances in Biomimetics, Intech, 2011. Pg147.
ارسال نظر