اثر ابعاد روی خواص نانومواد

اثر ابعاد روی خواص نانومواد
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نانوذرات
مواد نانوساختار
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

اثر ابعاد روی خواص نانومواد

بسیاری از خواص مواد به‌شدت تابعی از اندازه آن است. در مورد نانوذرات، با کاهش اندازه ذره، تقریبا تمامی خواص فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و غیره دستخوش تغییر می‌شوند. این تغییرات ممکن است در جهت بهبود یا تضعیف خواص آن باشد. در مورد نانوساختار‌ها نیز اندازه دانه تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر روی خواص آن دارد. در این مقاله، تغییرات ریزساختاری در نانوساختار‌ها با کاهش اندازه دانه و تاثیر آن بر روی خواص مختلف آن اجمالا مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه، تاثیر ابعاد نانوذرات بر روی پارامتر شبکه، نقطه ذوب، هدایت حرارتی، ضریب نفوذ، استحکام و سختی و نیز ساختار باند انرژی آن‌ها به‌تفصیل بررسی شده است


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Wang, Bu-Xuan, Le-Ping Zhou,Xiao-Feng Peng. "Surfacesize effects on the specific heat capacity of nanoparticles." International journal of thermophysics 27.1 (2006): 139-151.
۲ - Koole, Rolf, et al. "Size effects on semiconductor nanoparticles." Nanoparticles. Springer, Berlin, Heidelberg, 2014. 13-51.
۳ - Ralston, K. D.,Nick Birbilis. "Effect of grain size on corrosion: a review." Corrosion 66.7 (2010): 075005-075005.
۴ - Qi, W. H. "Size effect on melting temperature of nanosolids." Physica B: Condensed Matter 368.1-4 (2005): 46-50.
۵ - Qi, W. H.,M. P. Wang. "Sizeshape dependent lattice parameters of metallic nanoparticles." Journal of Nanoparticle Research 7.1 (2005): 51-57.
۶ - Kuncser, Victor,Lucica Miu, eds. Size effects in nanostructures: basicsapplications. Vol. 205. Springer, 2014.
۷ - Pedersen, Kjeld. "Quantum size effects in nanostructures." OrganicInorganic Nanostructures (2006).
۸ - Anthoniammal, P. "A thermodynamical model for the shapesize effect on melting of nanoparticls." (2014).
۹ - Blanco-Mantecon, M.,K. O’Grady. "Interactionsize effects in magnetic nanoparticles." Journal of MagnetismMagnetic Materials 296.2 (2006): 124-133.
۱۰ - Rehman, Shama, A. Mumtaz,S. K. Hasanain. "Size effects on the magneticoptical properties of CuO nanoparticles." Journal of Nanoparticle Research 13.6 (2011): 2497-2507.
ارسال نظر