خواص کاتالیستی نانومواد و عوامل مؤثر بر آن

خواص کاتالیستی نانومواد و عوامل مؤثر بر آن
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
کلمات کلیدی

نانوذرات
نانوکاتالیست
اثر حدی اندازه
امتیاز کاربران

۴ امتیاز از ۵ (۳ رای)

خواص کاتالیستی نانومواد و عوامل مؤثر بر آن

نانومواد، به‌ویژه نانوذرات فلزی، دارای خواص کاتالیستی منحصربه‌فردی هستند و به‌طور گسترده در تهیه نانوکاتالیست‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نانوکاتالیست‌ها در بسیاری از واکنش‌های شیمیایی جهت افزایش سرعت واکنش و بازده محصول بکار گرفته می‌شوند. با تولید نانوکاتالیست‌ها در مقیاس صنعتی می‌توان انتظار داشت تحولی بزرگ در صنایع کشور، به‌خصوص در صنایع نفت، پتروشیمی، و داروسازی مشاهده شود. در این مقاله مروری از یک نگاه نو به خواص کاتالیستی نانومواد پرداخته می‌شود. در ابتدا دلایل ظهور و بروز خواص کاتالیستی در نانومواد مورد مطالعه قرار گرفته و سپس تاثیر عوامل مختلف مانند اندازه نانوذرات، ویژگی‌های هندسی آنها، نحوه توزیع، و بستر تهیه نانوذرات بر خاصیت کاتالیستی آنها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- بررسی خاصیت یک نانوکاتالیست
3- دلایل پیدایش رفتار کاتالیستی در نانومواد
4- عوامل موثر بر خواص کاتالیستی نانومواد
 1-4- اندازه نانوذرات
 2-4- نحوه توزیع نانوذرات
 3-4- شکل نانوذرات
 4-4- بستر تهیه نانوذرات
 5-4- شرایط انجام واکنش
نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Radha Narayanan Mostafa A. El-Sayed Springer ScienceTop Catal, Vol. 47,(2008)15-21
۲ - Beatriz Roldan Cuenya , Thin Solid Films, Vol.518(2010) 3127–3150
۳ - Daniela de L. Martinsa, , Heiddy M. Alvarezb, Lucia C.S. Aguiarc, Octavio A.C. Antunesc, Applied Catalysis A, , Vol. 408 (2011) 47– 53
۴ - Sang Hoon Joo,† Jeong Y. Park*, J. Russell Renzas, Derek R. Butcher, Wenyu Huang,Nano letters, Vol.10,(2010)2709-2713
۵ - Dae Keun Park a, Seung Jun Lee a, Joon-Hwa Lee a, Myong Yong Choi a,*, Sang Woo Han b,*, Chemical Physics Letters, Vol. 484 (2010) 254–257
۶ - Kang Yeol Lee, Young Wook Lee, Kihyun Kwon, Jinhwa Heo, Jineun Kim, Sang Woo Han *, Chemical Physics Letters Vol. 453 (2008) 77–81
۷ - I. N. Leontyev,* S. V. Belenov V. E. Guterman P. Haghi-Ashtiani, A. P. Shaganov,zB. Dkhil†, J. Phys. Chem. C Vol.115(2011) 5429–5434
۸ - Radha Narayanan Christopher Tabor
۹ - Didier Astruc , NanoparticlesCatalysis, WILEY-VCH, (2008)
ارسال نظر