تهیه ‌نانوذرات‌ طلا و نقره در بستر‌های گیاهی و کاربرد آن ها

تهیه ‌نانوذرات‌ طلا و نقره در بستر‌های گیاهی و کاربرد آن ها
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
کلمات کلیدی

نانوذرات
شیمی سبز
فناوری زیستی
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

تهیه ‌نانوذرات‌ طلا و نقره در بستر‌های گیاهی و کاربرد آن ها


تمایل به تهیه موادی با ابعاد نانومتری و استفاده از آن‌ها، با توجه به خصوصیات صنعتی جالب این مواد، روز‌به‌روز در حال افزایش است، اما نانوذرات حاصل از روش‌های شیمیایی که امروزه به‌کار برده می‌شوند، به‌دلیل استفاده از مواد شیمیایی خطرناک و سمی بودن و آسیب‌های زیست‌محیطی حاصل از آن‌ها، نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده‌اند. نانوذرات طلا و نقره به‌دلیل اهمیت‌های زیستی و کاربردهای پزشکی بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند اما روش‌های شیمیایی تهیه این نانوذرات منجر به باقی‌ماندن مقداری از واکنشگرهای سمی و استفاده نکردن از نانوذرات حاصل در کاربردهای زیستی می‌شود. تولید نانوذرات با استفاده از اصول شیمی سبز جایگاه ویژه‌ای در پژوهش‌ها پیدا کرده است و بدین منظور انواع گوناگونی از سامانه‌های زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ ریزاندامگان، دیاتومه‌ها، و یوکاریوت‌های (eukaryote) نوری از جمله این سامانه‌ها هستند، ولی این سامانه‌ها به‌دلیل هزینه‌های زیاد تهیه و نگهداری‌شان کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. گیاهان و محصولات کشاورزی به‌عنوان منابع تجدیدپذیر و ارزان در جهت تهیه نانومواد زیستی مورد توجه خاصی قرار گرفته‌اند. در این مقاله انواع روش‌های استفاده از بستر‌های گیاهی برای تهیه نانوذرات نقره و طلا که از اهمیت ویژه‌ای در پزشکی و فرایند‌های زیستی برخوردارند، مورد بررسی قرار گرفته است. گیاه‌پالایی و استفاده از عصاره و توده‌های زیستی گیاهان از جمله روش‌هایی است که از آن‌ها به‌عنوان بستر گیاهی برای تهیه نانوذرات استفاده می‌شود.
این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
 1. مقدمه
2. استخراج نانوذرات از طریق گیاه‌پالایی
3. تهیه نانوذرات از توده زیستی گیاهان
4. تهیه نانوذرات از عصاره گیاهان
5. کاربرد در پزشکی
6. کاربرد در صنعت
7. نتیجه‌گیری

 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - K. B Narayanan, N. Sakthivel,” Green synthesis of biogenic metal nanoparticles by terrestrialaquatic phototrophicheterotrophic eukaryotesbiocompatible agents”, Jornal of Advances in ColloidInterface Science, 169 (2011) 59–79.
۲ - . S.S Shankar, A. Rai, B. Ankamwar, A. Singh, A. Ahmad, M. Sastry,“Biological synthesis of triangular gold nanoprisms”,Nature Materials, 2004, 3, 482–488.
۳ - P. Mukherjee, A. Ahmad, D. Mandal, S. Senapati, S.R Sainkar, M.I Khan, R. Parishcha, P.V Ajaykumar, M. Alam, R. Kumar, M. Sastry,“Fungus-mediated synthesis of silver nanoparticlestheir immobilization in the mycelial matrix: a novel biological approach to nanoparticle synthesis”,Nano Lett, 2001, 1, 515–519.
۴ - N. C Sharma, S. VSahi, S.Nath, J. G Parsons, J. LGardea- Torresdey, T. Pal,“Synthesis of plant-mediated gold nanoparticlescatalytic role of biomatrix-embedded nanomaterials”, Environ SciTechnol,2007, 41,14, 5137–5142.
۵ - S.C. McCutcheon, S.E Jørgensen. Phytoremediation.Ecological Engineering,2008, 2751
۶ - J.L Gardea-Torresdey, J.R Peralta-Videa, G. Rosaa, G.J Parson,“Phytoremediation of heavy metalsstudy of the metal coordination by X-ray absorption spectroscopy”,Coordination Chemistry Reviews2005, 249, 1797–1810
۷ - C.A Girling, P.JPeterson,”Uptake, transportlocalization of gold in plant”,Trace Subst. Environ.Health, 1978, 12, 105-118.
۸ - A.E Lamb, C.W.N Anderson, R.GHaverkamp,” The Induced Accumulation of Gold in the Plants Brassica Juncea, BerkheyaCoddiiChicory”, Chemistry in New Zealand, 2001, 65, 2,34-36.
۹ - Marshall AT, Haverkamp RG, Davies CE, Parsons JG, Gardea-Torresdey JL, Agterveld DV, “Accumulation of gold nanoparticles in Brassica Juncea”, Int J Phytoremediation, 2007, 9, 197-206.
۱۰ - J.L Gardea-Torresdey, J.G Parsons, E. Gornez, J. Peralta-Videa, H.E Troiani, P. Santiago,“FormationGrowth of Au Nanoparticles inside Live Alfalfa Plants”, Nano Lett, 2002, 2, 397-401.
۱۱ - N. Terry, A. Zayed,”Phytoremediation of selenium. In: FrankenbergerJrWTEngberg RA”,Environmental chemistry of selenium.1998,633–55.
۱۲ - J.L Gardea-Torresdey., K.J Tiemann., G.Gamez, K.Dokken, S.Tehuacanero, M. Jose-Yacaman, “Gold Nanoparticles Obtained by Bio-Precipitation Gold(III) Solutions”, Journal of Nanoparticle Research, 1999,1, 397
۱۳ - I. Herrera, J. L. Gardea-Torresdey, K. J. Tiemann, J. R. Peralta-Videa, V. Armendariz, J.G Parsons, “Binding of silver(I) ions by alfalfa biomass (Medicago sativa). Batch, time, temperature,ionic strength studies”,HazardSubst Res, 2003,4,1-16.
۱۴ - S.S Shankar, A. Ahmad, R. Pasricha, M. Sastry,”Bio reduction of chloroaurate ions by geranium leavesits endophytic fungus yields gold nanoparticles of different shapes”,Mater Chem, 2003,13,1822-1826.
۱۵ - S.S Shankar, A. Rai, B. Ankamwar, A. Singh, A.Ahmad, M.Sastry,”Biological synthesis of triangular gold nanoprisms”,Natur Mater,2004,3,7, 482-488.
۱۶ - S.S Shankar, A. Rai, A. Ahmad, M. Sastry,”Rapid synthesis of Au, Agbimetallic Au core-Ag shell nanoparticle using neem (Azadirachtaindica) leaf broth”,Colloid Interface Sci, 2004,275,496-502.
۱۷ - S.P. Chandran, M. Chaudhary, R. Pasricha, A. Ahmad , M. Sastry,” Synthesis of gold nanotrianglessilver nanoparticles using Aloe vera plant extract”, BiotechnolProg, 2006, 22, 577–583.
۱۸ - . T. Tolaymat, A. Badawy, A.Genaidy, K.Scheckel, An evidence-based environmental perspective of manufactured silver nanoparticle inapplications, Sci. Total Environ. 2010408,99
۱۹ - R. Sun, R. Chen, N. Chung, C. Ho, C. Lin, C.M. Che, “ Silver nanoparticles fabricated in Hepes buffer exhibit cytoprotective activities toward HIV-I infected cells “, Chem. Commun, 2005, 40, 5059-5061.
۲۰ - M. Hu, C. Easterly,” Anovelthemalelecterochemical synthesis method for production of stable colloids of “naked” metal (Ag) nanocrystals”,Materials ScienceEngineering, 2009, 29, 726-736.
۲۱ - V. Sharina, R.Yagrad, “silver nanoparticle: green synthesistheir antimicrobial activities”, Advances in colloidinterface science, 2009, 145, 83-96
۲۲ - http://www.niazemarkazi.com/article/rel/pdf/10001038.html,”Niazemarkazi”
ارسال نظر