نکات عملی روش لومینسانس

نکات عملی روش لومینسانس
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

لومینسانس
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۹۲۵
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۴۲
  • تعداد افراد شرکت کننده ۵
 
 

نکات عملی روش لومینسانس

لومینسانس فرآیند نشرنور از گونه‌های برانگیخته است. فرآیندهای فلوروسانس، فسفرسانس و شیمی لومینسانس با تجهیزات اسپکترومتری متشکل از اجزای مختلف با کارآیی خاص مطالعه و اندازه‎گیری می‌شود. تنها نانومواد و ترکیبات مولکولی خاصی قادر به نشر لومینسانس هستند. برخی ترکیبات معدنی، آلی و بعضی کمپلکس‌های آلی فلزی، گونه‎های مولکولی فعال در پدیده لومینسانس هستند. تکنولوژی‎های جدید فلورسانس (به عنوان یکی از پرکاربردترین روش‎های تجزیه‌ای لومینسانس) توضیح داده شده است. تحریک با فوتون چندگانه، آشکارسازی مولکول‌های منفرد و طیف‎سنجی‎های Correlation از این دسته است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- طراحی دستگاه‎های لومینسانس (Luminescence Instrumentation)

3- ترکیبات لومینسانس‌دهنده
1-3- ترکیبات مولکولی لومینسانس‎دهند
2-3- نانومواد لومینسانس‎دهنده
4 - تکنولوژی‎های جدید در فلورسانس
1-4- تحریک با فوتون‎های چندگانه
2-4- Fluorescence Correlation Spectroscopy

3-4- آشکار سازی مولکول‎های منفرد
5- نتیجه‎گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Ingle J. D., JR., Crouch S. R., "Spectrochemical analysis", USA: Prentice-Hall Inc, (1988).
۲ - محسن بهپور، مهشید گلستانه، ابراهیم هنرمند، "طیف سنجی لومینسانس"، چاپ اول. تهران: انتشارات جاودانه،جنگل، (1387).
۳ - C. Feldmann, Nanoscale, 2011, 3, 1947.
۴ - Lakowicz J. R., "Principles of fluorescence spectroscopy", 3rd edition, Springer, (2006).
۵ - SMITH, A. M.NIE, S., " Semiconductor Nanocrystals: Structure, Properties,Band Gap Engineering", Accounts of Chemical Research, Vol. 43, pp. 190-200, (2010).
۶ - http://www.cellmigration.org/resource/imaging/imaging_approaches_correlation_microscopy.shtml
ارسال نظر