مواد نانوالکترونیکی 2 - گرافن

مواد نانوالکترونیکی 2 - گرافن
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

گرافن
DNA
نانوترانزیستور
توالی‌یابی
رسانایی الکتریکی
ساختار نواری
امتیاز کاربران

۳ امتیاز از ۵ (۲ رای)

مواد نانوالکترونیکی 2 - گرافن

گرافن، ورقه‌ای دوبعدی از اتم‌های کربن در یک قالب شش ضلعی یا لانه زنبوری است که در آن، اتم‌ها با هیبرید sp2 به یکدیگر متصل شده‌اند. این ماده به دلیل خواص منحصربه فرد خود، در ساخت بسیاری از ادوات ظریف نانوالکترونیکی و نانوفناوری زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین این کاربردها می‌توان به کاربردهای الکترونیکی، کاربردهای استحکام‌بخشی در کامپوزیت‌ها، کاربردهای اپتوالکتریکی، مهندسی پزشکی، دارورسانی هدفمند و ذخیره انرژی اشاره کرد. در این مقاله، به طور اجمالی به معرفی گرافن پرداخته می‌شود و خواص الکترونیکی و نوری آن‌ مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. سپس خواص و کاربردهای الکترونیکی گرافن نظیر ترانزیستورهای اثر میدان و توالی‌یابی DNA به طور مفصل مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. 

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1-مقدمه
2- خواص الکتریکی گرافن
3- کاربردهای گرافن
 1-3-ترانزیستورهای نانومقیاس
 2-3-توالی‌یابی DNA
4- نتیجه‌گیری

 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Vicarelli, Leonardo, Stephanie J. Heerema, Cees Dekker,Henny W. Zandbergen. “Controlling defects in graphene for optimizing the electrical properties of graphene nanodevices.” ACS nano 9, no. 4 (2015): 3428-3435.
۲ - Zhu, Yanwu, Shanthi Murali, Weiwei Cai, Xuesong Li, Ji Won Suk, Jeffrey R. Potts,Rodney S. Ruoff. “Graphenegraphene oxide: synthesis, properties,applications.” Advanced materials 22, no. 35 (2010): 3906-3924.
۳ - Suk, Ji Won, Wi Hyoung Lee, Jongho Lee, Harry Chou, Richard D. Piner, Yufeng Hao, Deji Akinwande,Rodney S. Ruoff. “Enhancement of the electrical properties of graphene grown by chemical vapor deposition via controlling the effects of polymer residue.” Nano letters 13, no. 4 (2013): 1462-1467.
۴ - Ren, Yujie, Shanshan Chen, Weiwei Cai, Yanwu Zhu, Chaofu Zhu,Rodney S. Ruoff. “Controlling the electrical transport properties of graphene by in situ metal deposition.” Applied Physics Letters 97, no. 5 (2010): 053107.
۵ - Avouris, Phaedon,Christos Dimitrakopoulos. “Graphene: synthesisapplications.” Materials Today 15, no. 3 (2012): 86-97.
۶ - Heerema, Stephanie J.,Cees Dekker. “Graphene nanodevices for DNA sequencing.” Nature nanotechnology 11, no. 2 (2016): 127-136.
ارسال نظر