نانو و محیط زیست

نانو و محیط زیست
سطح مقاله

مقدماتی
نویسندگان

کلمات کلیدی

محیط زیست
نانوفیلتر
نانوفوتوکاتالیست
کاربردهای فناوری‌نانو
امتیاز کاربران

۳ امتیاز از ۵ (۱ رای)

نانو و محیط زیست

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- فناوری نانو و محیط زیست - بخش اول
1-1- آشتی محیط زیست با فناوری‌های نوین
2-1- برخی کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست
1-2-1- نانوحسگرها
1-1-2-1- انواع نانوحسگرها
2-1-2-1- کاربردهای نانوحسگرها
2-2-1- نانوفیلترها

3-2-1- کاتالیست‌های زیست‌‌محیطی
2- فناوری نانو و محیط زیست - بخش دوم
1-2- کاربردهای مواد نانوساختار در حفظ محیط زیست
2-2- رنگ‌زدایی از آب آشامیدنی
3- فناوری نانو و محیط زیست - بخش سوم
1-3- خالص‌سازی الکل‌های سبک با استفاده از نانوفیلترها
2-3- نانوپوشش‌ها 
3-3- نانوپودرها
4-3- نانولوله‌های جاذب گازهای سمی 
5-3- پلیمرهای نانومتخلخل 
1-5-3- خصوصیات 
2-5-3- کاربردهای زیست‌محیطی 
3-5-3- مزایا
6-3- هوای پاک با فناوری نانو
 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - کتاب مجموعه مقالات سایت باشگاه نانو
ارسال نظر