سنتز و خودآرایی نانوذرات در بلور‏های مایع

سنتز و خودآرایی نانوذرات در بلور‏های مایع
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نانوذرات
بلور مایع
فاز لیوتروپیک
فاز ترموتروپیک
فاز نماتیک
خودآرا
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

سنتز و خودآرایی نانوذرات در بلور‏های مایع

مواد بلور مایع (Liquid Crystal) به سبب دارا بودن نظم و در عین حال تحرک در سطح مولکولی، محیطی مناسب برای سنتز نانوساختارهای دارای اندازه و شکل یکنواخت به شمار می‏ آیند. فازهای بلور مایع متراکم امکان خودآرایی نانوذرات را فراهم می ‏کنند و به این ترتیب منجر به تولید نانوساختارهای سازمان یافته‏ ی بزرگتر می‏ شوند. هرچند هر دو نوع بلور‏های مایع لیوتروپیک و ترموتروپیک برای سنتز و خودآرایی نانوذرات مورد استفاده قرار گرفته ‏اند، اما کاربرد انواع لیوتروپیک بیشتر در سنتز نانوذرات است در حالی که استفاده از فازهای ترموتروپیک عمدتا مربوط به خودآرایی نانوذرات می‏ باشد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- سنتز با استفاده از بلور‏های مایع و قالب‏های بلور مایع
1-2- بلور‏های مایع لیوتروپیک به عنوان سورفاکتانت و عوامل انتقال فاز
 2-2- قالب‏گیری مستقیم بلور مایع
 3-2- قالب‏گیری معکوس
 4-2- فازهای بلور مایع ترموتروپیک در سنتز نانوذرات
3- آرایش و سازمان‏دهی با استفاده از بلور‏های مایع
 1-3- تشکیل فاز بلور مایع از نانومواد
 2-3- نانوذرات آراسته شده با بلور مایع
 3-3- سوسپانسیون نانومواد یک بعدی در بلور‏های مایع ترموتروپیک
4- کاربردها
بحث و نتیجه ‏گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - 1. Hegmann, T., Qi, H., Marx, V.M. "Nanoparticles in Liquid Crystals: Synthesis, Self-Assembly, Defect FormationPotential Applications", Journal of InorganicOrganometallic PolymersMaterials, Vol. 17, pp. 483-508, (2007).
ارسال نظر