نانو و آند باتری 4 -آندهای تبادلی

نانو و آند باتری 4 -آندهای تبادلی
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

آند
باتری
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

نانو و آند باتری 4 -آندهای تبادلی

در این مقاله نوع سوم آندها یعنی آندهای تبادلی معرفی و عملکرد آن‌ها بیان می‌شود. از تاثیر نانو بر روی برگشت‌پذیری این آندها گفته می‌شود. مزایایی که نانوفناوری برای این الکترودها ایجاد می‌کند بیان می‌شود. در این مقاله مشخص می‌شود که نانوفناوری علاوه بر اثرات متداولی مثل کاهش مسافت نفوذ و تعدیل تنش، اثرات جالب دیگری در این نوع آندها مثل ظرفیت شبه خازنی، تغییر مکانیزم ذخیره‌سازی و تغییر حجم کمتر را نیز ایجاد می‌کند.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- معرفی آندهای تبادلی
2- مکانیزم آندهای تبادلی
3- مشکلات آندهای تبادلی
4- تاثیرات نانو سایز کردن
5- ظرفیت شبه خازنی و SEI
6- آند اکسید قلع
7- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Poizot, P., et al. "Nano-sized transition-metal oxides as negative-electrode materials for lithium-ion batteries." Nature 407.6803 (2000): 496-499.
۲ - Balaya, Palani, et al. "Nano-ionics in the context of lithium batteries." Journal of power sources 159.1 (2006): 171-178.
۳ - Wang, Jie, et al. "Electrochemical properties of SnO 2/carbon composite materials as anode material for lithium-ion batteries." Electrochimica Acta 56.18 (2011): 6441-6447.
۴ - Balaya, Palani, et al. "Fully reversible homogeneousheterogeneous Li storage in RuO2 with high capacity." Advanced Functional Materials 13.8 (2003): 621-625.
۵ - . Monconduit, Laure. "Recent Advancements in the Con-Type Pnictide-Based Electrodes for Li-Ion Batteries." The Journal of Physical Chemistry C 118.20 (2014): 10531-10544.
۶ - Klein, Franziska, et al. "Con reactions for sodium-ion batteries." Physical Chemistry Chemical Physics 15.38 (2013): 15876-15887.
۷ - Etacheri, Vinodkumar, et al. "Challenges in the development of advanced Li-ion batteries: a review." Energy & Environmental Science 4.9 (2011): 3243-3262.
۸ - Reversible lithium storage in LiF/Ti nanocomposites
۹ - Poizot, P., et al. "Nano-sized transition-metal oxides as negative-electrode materials for lithium-ion batteries." Nature 407.6803 (2000): 496-499.
۱۰ - Zhukovskii, Yu F., et al. "Enhanced interfacial lithium storage in nanocomposites of transition metals with LiFLi 2 O: Comparison of DFT calculationsexperimental studies." Solid State Sciences 10.4 (2008): 491-495.
۱۱ - Antonino, S. Aricò, et al. "Nanostructured materials for advanced energy constorage devices." Nature materials 4.5 (2005): 366-377.
ارسال نظر