سنتز و پایداری نانوذرات مغناطیسی

سنتز و پایداری نانوذرات مغناطیسی
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نانوذرات
عامل‌دار کردن
سنتز
نانوپوشش
امتیاز کاربران

۳ امتیاز از ۵ (۱ رای)

سنتز و پایداری نانوذرات مغناطیسی

تمرکز این مقاله بر روش‌های مختلف سنتز، محافظت از نانوذرات سنتز شده و در نهایت عامل‌دار کردن این نانوذرات برای کاربردهای گوناگون است. تاکنون پیشرفت گسترده‌ای در کنترل اندازه و شکل نانوذرات مغناطیسی با روش‌هایی مانند هم‌رسوبی، تجزیه حرارتی و روش هیدروترمال انجام پذیرفته است. با این حال چالش اصلی، محافظت و جلوگیری از تخریب نانوذرات است که برای غلبه بر آن روش‌هایی مانند پوشش‌دهی با پلیمر، سیلیکا و کربن و یا قرار دادن آن‌ها در یک ماتریکس به کار برده می‌شوند. در نهایت جهت به‌کارگیری این نانوذرات در زمینه‌های مختلف، سطح آن‌ها را به وسیله عامل‌دار کردن اصلاح نموده و بهبود می‌بخشند.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- سنتز نانوذرات مغناطیسی
 1-2- سنتز در فاز مایع
 1-1-2- هم‌رسوبی (Co-precipitation)

 2-1-2- میکروامولسیون (Microemulsion)
 3-1-2- تجزیه حرارتی (Thermal Decomposition)
 4-1-2- روش‌های دیگر
 2-2- سنتز در فاز گاز
 1-2-2- رسوبدهی شیمیایی بخار (Chemical Vapour Deposition)
 2- 2-2- تخلیه با قوس الکتریکی (Arc Discharge)
 3-2- سنتز در فاز جامد
3- روش‌های محافظت (Protection Methods)
 1-3- پوشش‌های آلی (Organic Coating)
 2-3- پوشش‌های معدنی (Inorganic Coatings)
4- عامل‌دار کردن نانوذرات مغناطیسی (Functionalization of Magnetic Nanoparticles)
5- ‌نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید

منابـــع و مراجــــع
۱ - Muller,R.N.,Laurent,S.,Forge,D.,Roch,A.,Robic,C.,VanderElst,L. "Magnetic Iron Oxide Nanoparticles", Chemical Reviews, Vol.108 ,pp.2064-2110,(2008).
۲ - Yamini,Y.,Faraji,M.,Rezaee,M. "Magnetic Nanoparticles: Synthesis, Stabilization, Functionalization, Characterization,Applications", Journal of Iranian Chemical Society, Vol. 7 ,pp.1-37,(2010).
۳ - Schüth,F.,Lu,A-H.,Salbas,E.L. "Magnetic Nanoparticles: Synthesis, Protection, Functionalization,Application", Angewandte Chemie International, Vol.46 ,pp.1222-1244,(2007).
۴ - Couvreur,P.,Reddy,L.H.,Arias,J.L.,Nicolas,J. "Magnetic Nanoparticles", Chemical Reviews, Vol.112 ,pp.5818-5878(2012).
۵ - Colombo,M.,Romero,S.C.,Casula,M.F.,Gutiérrez,L.,Morales,M.P.,Böhm,I.B.,Heverhagen,J.T.,Prosperi,D.,Parak W.J. "Biological applications of magnetic nanoparticles", Chemical Society Reviews, Vol.41 ,pp.4306-4334,(2012).
ارسال نظر