بررسی روش‌ های موجود برای پایداری نانوسیالات و تأثیر آن‌ ها بر ضریب هدایت حرارتی

بررسی روش‌ های موجود برای پایداری نانوسیالات و تأثیر آن‌ ها بر ضریب هدایت حرارتی
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
کلمات کلیدی

نانوسیال
پایداری
سوسپانسیون
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۳۲,۵۷۵
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۱۸
  • تعداد افراد شرکت کننده ۲
 
 

بررسی روش‌ های موجود برای پایداری نانوسیالات و تأثیر آن‌ ها بر ضریب هدایت حرارتی

نانوسیالات دسته جدیدی از سیالات هستند که از پراکنده‌سازی نانوذرات (کمتر از ۱۰۰ نانومتر) در یک سیال پایه ایجاد می‌شوند. بررسی‌های انجام‌گرفته نشان‌دهنده بهبود ویژگی‌های حرارتی سوسپانسیون نسبت به سیال پایه است. یکی از فاکتورهای کلیدی در بهینه شدن خواص این دسته از سیالات مسئله پایداری آن‌ها است. تهیه سوسپانسیون یکنواخت و پایدار تاثیر بسزایی در بهبود خواص حرارتی نانوسیال دارد. یکی از مواردی که بر پایداری نانوسیال تاثیر می‌گذارد پدیده‌ تشکیل خوشه یا تجمع است. عوامل مختلفی بر این پدیده تاثیر‌گذارند؛ اندازه‌ ذرات، نوع ذرات، وی‍ژگی‌های سیال پایه، و روش تهیه‌ نانوسیال از جمله‌ این عوامل هستند. برای ایجاد محلول پایدار روش‌های مختلفی وجود دارد. استفاده از هر کدام از این روش‌ها باید با دقت خاصی انجام شود تا بهترین نتایج به دست آید. این مقاله مروری بر روش‌های ایجاد سوسپانسیون پایدار، ملاحظات استفاده از این روش‌ها، و متدهای ارزیابی میزان پایداری نانوسیال است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه
2. روش‌های تهیه نانوسیال
3. اهمیت پایداری سوسپانسیون و روش‌های تهیه سوسپانسیون پایدار
 1.3. افزودن مواد فعال‌کننده سطح(سورفکتانت‌ها)
 2.3. تغییر اسیدیته
 3.3. ارتعاش مافوق صوت
4. ابزارهای بازرسی پایداری نانوسیالات
 1.4. اسپکتروفتومتر (Ultra Violet Visible) UV-Vis
 2.4. تست پتانسیل زتا
 3.4. عکس‌برداری از رسوب
 4.4. روش TEM و SEM
 5.4. روش پراکنش نور
 6.4. روش موازنه رسوب
 7.4. روش امگا ـ ۳
5. نتیجه‌گیری
 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - A. Ghadimi, R. Saidur, H.S.C. Metselaar, International Journal of HeatMass Transfer, 54, 4051–4068 (2011).
۲ - X.F. Li , D.S. Zhu, X.J. Wang, N. Wang, J.W. Gao, H. Li, ThermochimicaActa 469, 98–103(2008).
۳ - H. Chang, C. Jwo P. Fan, S. Pai, Int. J. Adv. Manuf. Technol., 34, 300–306 (2007).
۴ - Y. Hwang , J. Lee , J. Lee , Y. Jeong, S. Cheong ,Y. ChullAhn , S. Kim , Technology, 186, 145–153.(2008).
۵ - H. Chang, Y.C. Wu, X.Q. Chen, M.J. Kao, Fabrication of Cu Based Nanofluid with Superior Dispersion, 2006.
۶ - P.C. Hiemenz, M. Dekker, Principles of colloidsurface chemistry, Seconded., Dekker, New York, 1986.
۷ - H. Xie, H. Lee, W. Youn, M. Choi, J. Appl. Phys.,94 (8) , 4967–4971(2003).
۸ - D. Wu, H. Zhu, L. Wang, L. Liua, Curr. Nanosci., 5, 103–112(2009).
۹ - علی‌اصغر حمیدی، آزاده‌ امراللهی، علی‌مراد رشیدی، عبدالرضا مقدسی، سیدمسعود حسینی، مجله مهندسی شیمی ایران، جلد ۸، شماره ۴۰ (۲۰۰۹).
۱۰ - Y. Hwang, H.S. Park, J.K. Lee, W.H. Jung, Curr. Appl Phys., 6 , 367–371(2006).
۱۱ - H. Zhu, C. Zhang, Y. Tang, J. Wang, B. Ren, Y. Yin, Carbon, 45 (1) , 226–228(2007).
۱۲ - E.V. Timofeeva, A.N. Gavrilov, J.M. McCloskey, Y.V. Tolmachev, S. Sprunt, L.M. Lopatina, J.V. Selinger Phys. Rev. E 76 (6) 061203(2007).
۱۳ - J. Philip, P.D. Shima, B. Raj, Appl. Phys. Lett., 91(20), 203103–203108(2007).
۱۴ - I. Pacheco, C. Buzea, NanomaterialNanoparticles, Biointerphases, 2, 17-71 (2007).
۱۵ - S. Ozerinc, S. Kakac, A. YazıcıogLu,. Nanofluid, 8 (2), 145–170(2010).
۱۶ - W. Evans, R. Prasher, J. Fish, P. Meakin, P. Phelan, P. Keblinski, Int. J. Heat Mass Transfer 51, 1431–1438(2008).
۱۷ - K.S. Hong, T.K. Hong, H.S. Yang, Appl. Phys. Lett., 88 (3), 1–3(2006).
۱۸ - P. E. Gharagozloo, K.E. Goodson, J. Appl. Phys., 108( 7), 74- 82 (2010).
۱۹ - Hui-Jiuan Chen, Dongsheng Wen, Nanoscale Research Letters, 6:198 (2011)
ارسال نظر