مقدمه‌ ای بر لایه‌ های نازک

مقدمه‌ ای بر لایه‌ های نازک
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

ضخامت لایه های نازک
مقیاس نانومتر
الکترونیک
جوانه‌زنی
لایه نازک
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

مقدمه‌ ای بر لایه‌ های نازک

لایه نازک (Thin film) به لایه‌ای از مواد گفته می‌شود که دارای ضخامت نانومتری تا میکرومتری است. قرار گرفتن این لایه روی سطح قطعات باعث ایجاد خواص جدید و متفاوت در آن‌ها می‌شود. اهمیت اصلی لایه‌های نازک در صنایع الکترونیک، میکروالکترونیک و نوری است. در سال‌های اخیر و با پیشرفت فناوری نانو، از لایه‌های نازک به‌طور گسترده‌ای برای اصلاح خواص سطحی مواد بهره گرفته شده است. خواص لایه‌های نازک بستگی شدیدی به ساختار فازی و مورفولوژی آن‌ها دارد. از طرفی فرآیندهای جوانه‌زنی و رشد تعیین‌کننده ساختار فازی و مورفولوژی این لایه‌ها هستند. در این مقاله، به طور اجمالی به معرفی مفهوم لایه نازک پرداخته می‌شود. سپس اهمیت و تاریخچه لایه‌های نازک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و فیزیک و کیفیت این لایه‌ها به طور مفصل مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مفهوم لایه‌های نازک
2- اهمیت لایه‌های نازک
3- تاریخچه لایه‌های نازک
4- فیزیک لایه‌های نازک
5- برآرایی (Epitaxy)
6- کیفیت لایه‌های نازک
نتیجه‌گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Gheorghiu, Anca, Ion Spanulescu,Anda Gheorghiu. "Econophysical Approaches for the Direct Foreign Investments." arXiv preprint arXiv:1101.4675 (2011).
۲ - Ansari, Anees A., Mansour Alhoshan, Mohamad S. Alsalhi,Abdull S. Aldwayyan. "Prospects of nanotechnology in clinical immunodiagnostics." Sensors 10, no. 7 (2010): 6535-6581.
۳ - Ellmer, Klaus, Andreas Klein,Bernd Rech, eds. Transparent conductive zinc oxide: basicsapplications in thin film solar cells. Vol. 104. Springer Science & Business Media, 2007.
۴ - Poortmans, Jef,Vladimir Arkhipov, eds. Thin film solar cells: fabrication, characterizationapplications. Vol. 5. John Wiley & Sons, 2006.
۵ - Bates, J. B., N. J. Dudney, G. R. Gruzalski, R. A. Zuhr, A. Choudhury, C. F. Luck,J. D. Robertson. "Fabricationcharacterization of amorphous lithium electrolyte thin filmsrechargeable thin-film batteries." Journal of power sources 43, no. 1-3 (1993): 103-110.
۶ - He, Yumin, Thomas Hamann,Dunwei Wang. "Thin film photoelectrodes for solar water splitting." Chemical Society Reviews (2019).
۷ - Faustini, Marco, Glenna L. Drisko, Cedric Boissiere,David Grosso. "Liquid deposition approaches to self-assembled periodic nanomasks." a Materialia 74 (2014): 13-18.
۸ - Rashidian Vaziri, M. R., F. Hajiesmaeilbaigi,M. H. Maleki. "Monte Carlo simulation of the subsurface growth mode during pulsed laser deposition." Journal of Applied Physics 110, no. 4 (2011): 043304.
ارسال نظر