تاثیر فناوری نانو بر زیسـت شناسی سلول های بنیـادی

تاثیر فناوری نانو بر زیسـت شناسی سلول های بنیـادی
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
کلمات کلیدی

امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۱,۳۳۱
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۱۳
  • تعداد افراد شرکت کننده ۲
 
 

تاثیر فناوری نانو بر زیسـت شناسی سلول های بنیـادی

فناوری نانو و درمان‌های پزشکی با استفاده از سلول‌های بنیادی در زمره آخرین روش‌های تحقیق فناوری زیستی هستند. حتی اخیراً دانشمندان شروع به پیدا کردن راه‌هایی برای همراه کردن این دو تخصص علمی کرده‌اند. ظهور فناوری نانو راه را برای درک صریح و روشن از درمان با سلول‌های بنیادی در محیط زنده و با تکرار رشد و نمو در محیط‌های زنده در محیط کشت باکتری هموار کرده است. به نظر می‌رسد این فناوری پتانسیل بسیار زیادی در ارائه دیدگاه‌های جدید برای تحقیقات در زمینه سلول‌های بنیادین دارد. فناوری نانو موارد زیر را در پی دارد: توسعه سیستم تحویل ژن بسیار پایدار و کارآمد و خاص برای مهندسی ژنتیکی سلول‌های بنیادی (هم در شرایط آزمایشگاهی و هم در محیط زنده)، استفاده از سیستم‌هایی در مقیاس نانو (مانند میکروآرایه‌ها) برای بررسی بیان ژن در سلول‌های بنیادی، ایجاد محیط‌های نانوی سه‌بعدی پویا برای نگهداری و تمایز سلول‌های بنیادی در شرایط آزمایشگاهی و محیط زنده، و توسعه سیستم‌های آشکارسازی بسیار حساس در داخل بدن برای دستیابی به بینش مکانیسم‌های تمایز و آپوپتوسیز سلول‌های بنیادی در مدل‌های بیماری‌های مختلف. بررسی حاضر یک نمای کلی از کاربردهای موجود و چشم‌اندازهای استفاده از فناوری نانو در زیست‌شناسی سلول‌های بنیادی ارائه می‌کند.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. فناوری نانو در جداسازی و ردیابی سلول‌های بنیادی در محیط زنده
2. کنترل تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی: روش فناوری نانو
3. نانوذرات و سیستم‌های انتقال ژن
4. نانو‌حسگرهای زیستی و سلول‌های بنیادی
5. نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Savneet Kaur, Barkha Singhal, “When nano meets stem: The impact of nanotechnology in stem cell biology”, Journal of BioscienceBioengineering, 2012, Vol. 113, No. 1, 1-4.
ارسال نظر