معرفی کاربرد نانوفناوری در صنایع غذایی

معرفی کاربرد نانوفناوری در صنایع غذایی
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

فناوری نانو
صنایع غذایی
بسته بندی
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

معرفی کاربرد نانوفناوری در صنایع غذایی

این مقاله به کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی می‌پردازد و به طور خاص، کاربرد این حوزه فعال را در بسته‌بندی مواد غذایی مورد مطالعه قرار می‌دهد. مهم‌ترین نقش فناوری نانو در حوزه بسته‌بندی مواد غذایی، «بهبود خواص بسته‌بندی‌های رایج» و «توسعه بسته‌بندی‌های فعال و هوشمند جدید» است. در مقاله پیش‌رو، سعی می‌شود کاربرد فناوری نانو در تولید و فرآوری مواد غذایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- نانوفناوری در بسته‌بندی مواد غذایی
3- بهبود خواص بسته‌بندی‌های مواد غذایی با کمک فناوری نانو
4- کاربرد فناوری نانو در ساخت بسته‌بندی‌های فعال
5- کاربرد فناوری نانو در ساخت بسته‌بندی‌های هوشمند
6- کاربردهای فناوری نانو در بخش‌های صنعتی دیگر
7- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Lagarón, José-María, ed. Multifunctionalnanoreinforced polymers for food packaging. Elsevier, 2011.
۲ - Sekhon, Bhupinder S. "Food nanotechnology–an overview." Nanotechnology, scienceapplications 3.1 (2010): 1-15.
۳ - Rai, Mahendra, et al., eds. Nanotechnologies in foodagriculture. Cham/Heidelberg/New York/Dordrecht/London: Springer, 2015.
۴ - Weiss, Jochen, Paul Takhistov,D. Julian McClements. "Functional materials in food nanotechnology." Journal of food science 71.9 (2006): R107-R116.
۵ - Gontard, Nathalie, et al. "Nanotechnologies for ActiveIntelligent Food Packaging: OpportunitiesRisks." Nanotechnology in AgricultureFood Science (2017).
ارسال نظر