باتری یک ابزار ذخیره انرژی 1

باتری یک ابزار ذخیره انرژی 1
سطح مقاله

مقدماتی
کلمات کلیدی

باتری
انرژی
فناوری نانو
امتیاز کاربران

۳ امتیاز از ۵ (۶ رای)

باتری یک ابزار ذخیره انرژی 1

با توجه به گسترش کاربرد باتری در زندگی بشر، خصوصا نیاز به خودروهای الکتریکی (بدلیل مشکلات سوخت‌های فسیلی)، اهمیت پژوهش‌های کاربردی در زمینه باتری روزبه‌روز روشن‌تر می‌شود. در این مقاله خلاصه‌ای از ویژگی‌های باتری مانند ظرفیت، انرژی و توان توضیح داده شده و ارتباط بین آنها بیان می‌شود. اجزای کلیدی باتری و مشخصات ایده‌آل لازم برای این اجزاء، همچنین ارتباط ویژگی‌هایی مانند ظرفیت، توان و انرژی با عملکرد این اجزای کلیدی شرح داده می‌شود. همچنین حوزه‌های کاربردی نانوفناوری در بهبود ویژگی‌های باتری (از طریق ارتقاء عملکرد اجزای باتری) به طور خلاصه در میان مباحث بیان می‌شود، در حالی‌که مطالب تکمیلی درباره تاثیر نانو در مقالات آتی خواهد آمد. در آخر انواع باتری‌ها معرفی خواهد شد و مقایسه‌ای بین عملکرد آ نها صورت می‌گیرد. 

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- معرفی باتری
2 - ویژگی‌های باتری
3  - انواع باتری
4 - بحث و نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Whittingham, M. Stanley,Thomas Zawodzinski. "Introduction: batteriesfuel cells." Chemical reviews 104.10 (2004): 4243-4244
۲ - Atkins, P. W. "Physical Chemistry. 6th."
۳ - Linden, David,Thomas B. Reddy. "Handbook of batteries." (1865).
۴ - Vincent, Colin,Bruno Scrosati. Modern Batteries 2nd Edition. Elsevier, 1997.
۵ - Newman, John,Karen E. Thomas-Alyea. Electrochemical systems. John Wiley & Sons, 2012
۶ - Huggins, Robert. Advanced batteries: materials science aspects. Springer Science & Business Media, 2008.
۷ - Tarascon, J-M.,Michel Armand. "Issueschallenges facing rechargeable lithium batteries." Nature 414.6861 (2001): 359-367
۸ - Dhameja, Sandeep. Electric vehicle battery systems. Newnes, 2001.
۹ - Srinivasan, Venkat. "Batteries for Vehicular Applications pp." (2008).
۱۰ - http://web.mit.edu/evt/summary_battery_specifications.pdf
۱۱ - Srinivasan, Venkat. "Batteries for Vehicular Applications pp." (2008)..
۱۲ - Scrosati, Bruno,Jürgen Garche. "Lithium batteries: Status, prospectsfuture." Journal of Power Sources 195.9 (2010): 2419-2430.
ارسال نظر