باتری لیتیوم-هوا 2 -محصول اکسیدی و نانوکاتالیست

باتری لیتیوم-هوا 2 -محصول اکسیدی و نانوکاتالیست
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

کاتالیست
الکترون
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۸,۹۲۶
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۲۲
  • تعداد افراد شرکت کننده ۴
 
 

باتری لیتیوم-هوا 2 -محصول اکسیدی و نانوکاتالیست

باتری‌های لیتیوم-هوا با الکترولیت آلی، به دلیل قابلیت شارژ، مورد توجه محققین قرار گرفته‌اند. در این مقاله به صورت خلاصه درباره محصول اکسیدی حاصل از دشارژ باتری، که خود این محصول در حوزه بحث‌های نانو است، به طور خلاصه صحبت می‌شود. ساختار هندسی کاتد با تکیه بر نانو بحث می‌شود، اثر نانوکاتالیست، خصوصاً نانوکاتالیست‌های کربنی، اهمیت توزیع مناسب کاتالیست و ارتباط بین محصول اکسیدی و کاتالیست صحبت می‌شود. تأثیر غیرمستقیم کاتالیست ORR بر روی واکنش OER بیان می‌شود، امری که در پیل سوختی وجود ندارد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه
2. محصول اکسیدی Li2O2
3. نانوکاتالیست و اثرات آن
4. بحث و نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Lei, Yu, et al. "Synthesis of Porous Carbon Supported Palladium Nanoparticle Catalysts by Atomic Layer Deposition: Application for Rechargeable Lithium–O2 Battery." Nano letters 13.9 (2013): 4182-4189.
۲ - Yoo, Eunjoo,Haoshen Zhou. "Li− air rechargeable battery based on metal-free graphene nanosheet catalysts." ACS nano 5.4 (2011): 3020-3026.
۳ - Xiao, Jie, et al. "Hierarchically porous graphene as a lithium–air battery electrode." Nano letters 11.11 (2011): 5071-5078
۴ - ر Li, Yongliang, et al. "Nitrogen-doped graphene nanosheets as cathode materials with excellent electrocatalytic activity for high capacity lithium-oxygen batteries." Electrochemistry Communications 18 (2012): 12-15.
۵ - Lu, Yi-Chun, et al. "Platinum− gold nanoparticles: A highly active bifunctional electrocatalyst for rechargeable lithium− air batteries." Journal of the American Chemical Society 132.35 (2010): 12170-12171.
۶ - Yilmaz, Eda, et al. "Promoting formation of noncrystalline Li2O2 in the Li–O2 battery with RuO2 nanoparticles." Nano letters 13.10 (2013): 4679-4684.
۷ - Tian, Feng, Maxwell D. Radin,Donald J. Siegel. "Enhanced charge transport in amorphous Li2O2." Chemistry of Materials 26.9 (2014): 2952-2959.
۸ - Lu, Jun, et al. "Aproticaqueous Li–O2 batteries." Chemical reviews 114.11 (2014): 5611-5640.
۹ - Zhong, Li, et al. "In situ transmission electron microscopy observations of electrochemical oxidation of Li2O2." Nano letters 13.5 (2013): 2209-2214.
۱۰ - Mitchell, Robert R., et al. "Mechanisms of morphological evolution of Li2O2 particles during electrochemical growth." The Journal of Physical Chemistry Letters 4.7 (2013): 1060-1064.
۱۱ - Shao, Yuyan, et al. "Electrocatalysts for nonaqueous lithium–air batteries: status, challenges,perspective." Acs Catalysis 2.5 (2012): 844-857.
ارسال نظر