نمونه ‌برداری و سنجش نانوذرات

نمونه ‌برداری و سنجش نانوذرات
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

نانوذرات
ایمنی
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

نمونه ‌برداری و سنجش نانوذرات

مواجهه با انواع مختلف نانومواد از‌جمله نانو‏ذرات می‌تواند صدمات جدی بر سلامت افراد وارد کند. به‌منظور آگاهی از میزان مواجهه و تعیین سطح مخاطره در شرایط عملیاتی کار، نمونه‌برداری و اندازه‌گیری تراکم نانوذرات انجام می‌شود. اندازه‌گیری‏‌ها می‏‌توانند برای انجام فعالیت‏‌های مختلف مانند شناسایی منابع انتشار نانومواد، ارزیابی اثربخشی و کارایی هر یک از اقدامات کنترلی انجام‌شده، اطمینان از رعایت تراکم هر یک از مواد مورد بررسی بر اساس حدود مجاز‌ مواجهه و شناسایی نواقص احتمالی هر یک از روش‏‌های کنترلی به کار روند. از تجهیزات و روش‌‏های موجود برای اندازه‌گیری تعداد، جرم و مساحت رویه (سطح) نانوذرات می‌توان به شمارشگر ذرات تراکمی، وسیله سنجش اندازۀ ذرات بر اساس اختلاف تحرک آن‌ها، میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری، نمونه‌بردار ایستا (static) بر حسب اندازه ذره، ترازوی نوسان عنصر مخروطی، شارژر پخشی و نمونه‌گیر برخوردی ایستابرقی (electrostatic impactor) با فشار پایین اشاره کرد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه
2. تجهیزات نمونه برداری و سنجش نانوذرات
3. روش نمونه‌برداری
4. محدودیت در اندازه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - ISO. ISO/TS 12901-1:. Nanotechnologies — Occupational risk management applied to engineered nanomaterials — Part 1: Principlesapproaches. Switzerland: International Organization for Standardization; 2012.
۲ - سازمان ملی استاندارد ایران. 19816-1: فناوری‏نانو- مدیریت ریسک شغلی نانومواد مهندسی‏شده قسمت1: اصول ورهیافتها. ایران: سازمان ملی استاندارد ایران; 1394.
ارسال نظر