مراحل فرآیند آندایز

 مراحل فرآیند آندایز
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

آندایز
پتانسیل الکتریکی
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۱۲,۷۵۲
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۵۷
  • تعداد افراد شرکت کننده ۷
 
 

مراحل فرآیند آندایز

فرآیند آندایز به‌عنوان یک فرآیند الکتروشیمیایی مؤثر برای ایجاد لایه اکسیدی سدی متراکم یا متخلخل بر روی فلزاتی مانند آلومینیوم و تیتانیوم در مقاله «فرآیند آندایز: معرفی و روش‌ها- 1» معرفی شد. همچنین آندایز هدایت‌شده با پیش‌الگو و آندایز خودآرایی‌شده به‌عنوان روش‌های تولید لایه اکسیدی متخلخل به‌طور اجمالی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. در ادامه این مباحث، مقاله حاضر به معرفی مراحل آندایز خودآرایی‌شده در سه بخش عملیات پیش از آندایز، عملیات آندایز و عملیات پس از آندایز می‌پردازد. روش‌های آندایز نرم و آندایز سخت به عنوان دو روش مهم در آندایز خودآرایی‌شده معرفی می‌شوند. در پایان، به مهم‌ترین پارامترهای مؤثر بر فرآیند آندایز نظیر مواد افزودنی، دما و زمان فرآیند، و جریان و ولتاژ اعمالی پرداخته خواهد شد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- عملیات پیش از آندایز (post-treatment)

1-2- آنیل کردن
2-2- چربی‌زدایی (degreasing)

3-2- صیقل‌کاری و پولیش سطح (polishing)
3- فرآیند آندایز خودآرایی‌شده
1-3- آندایز در شرایط جریان ثابت
2-3- آندایز در شرایط پتانسیل ثابت
1-2-3- آندایز نرم
2-2-3- آندایز سخت
4- عملیات پس از آندایز
1-4- جدا‌سازی بستر فلزی
2-4- جدا‌سازی لایه‌ سدی
5- عوامل مؤثر
1-5- درجه حرارت محلول
2-5- عناصر آلیاژی
3-5- زمان
4-5- جریان و ولتاژ
5-5- مواد افزودنی
 بحث و نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - H. Masuda, H. Yamada, M. Satoh, H. Asoh, M. Nakao,T. Tamamura, “Highly Ordered Nanochannel-array Architectures in Anodic Alumina”, Appl. Phys. Lett., Vol.71, pp. 2770-2772, (1997).
۲ - W. Lee, R. Ji, U. Gösele, K. Nielsch, “Fast Fabrication of Long-range Ordered Porous Alumina Membranes by Hard Anodization”, Nature Materials, Vol.5, pp. 741-747, (2006).
۳ - W. Lee, K. Schwirn, M. Steinhat, E. Pippel, R. Scholz, U. Gosele, “Structural Engineering of Nanoporous Anodic Aluminium Oxide by Pulse Anodization of Aluminium”, Nature Nanotechnology, Vol.3 , pp. 234-239, (2008).
۴ - K. Schwirn, W. Lee, R. Hillebrand, M. Steinhart, K. Nielsch, U. Gösele, “Self-Ordered Anodic Aluminum Oxide Formed by H2SO4 Hard Anodization”, American Chem. Soc. Nano, Vol.2 (2), pp. 302-310, (2008).
۵ - L. E. Fraga, M. V. B. Zanoni, “Nanoporous of W/WO3 Thin Film Electrode Grown by Electrochemical Anodization Applied in the Photoelectrocatalytic Oxidation of the Basic Red 51 used in Hair Dye”, J. Braz. Chem. Soc., Vol.22 (4), pp. 718-725, (2011).
۶ - N. R. de Tacconi, C. R. Chenthamarakshan, G. Yogeeswaran, A. Watcharenwong, R. S. de Zoysa, N. A. Basit, K. Rajeshwar, “Nanoporous TiO2WO3 Films by Anodization of TitaniumTungsten Substrates: Influence of Process Variables on MorphologyPhotoelectrochemical Response”, J. Phys. Chem. B, Vol. 110 (50), pp. 25347–25355, (2006).
۷ - A. Eftekhari, “Nanostructured Materials in Electrochemistry”, 1st Edition, USA: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, (2008).
۸ - T. P. Hoar, J. Yahalom, “The Initiation of Pores in Anodic Oxide Films Formed on Aluminum in Acid Solutions”, J. Electrochem. Soc., Vol.110, pp. 614–621, (1963).
۹ - G. E. Thompson, “OpticalStructural Characterization of Erbium-Doped TiO2Xerogel Films Processed on Porous Anodic Alumina”, J. Electrochem. Soc., Vol.148, 13, (2001).
۱۰ - H. Masuda, K. Fukuda, “Ordered Metal Nanohole Arrays Made by a Two-step Replication of Honeycomb Structures of Anodic Alumina”, Science, Vol.268, pp. 1466-1468, (1995).
۱۱ - W. Lee, “The Anodization of Aluminum for Nanotechnology Applications”, The Member Journal of TMS, Vol.62(6), pp. 57-63, (2010).
۱۲ - W. Lee, R. Scholz, K. Nielsch, U. Gosele , “A Template-Based Electrochemical Method for the Synthesis of Multisegmented Metallic Nanotubes”, Angew. Chem. Int. Ed., Vol. 44 , pp. 6050-6054, (2005).
۱۳ - J. P. O’Sullivan, G. C. Wood, “MorphologyMechanism of Formation of Porous Anodic Films on Aluminum”, Proc. R. Soc. Lond. A, Vol.317, pp. 511-543, (1970).
۱۴ - S. Z. Chu, K. Wada, S. Inoue, M. Isogai, A. Yasumori, “Fabrication of Ideally Ordered Nanoporous Alumina FilmsIntegrated Alumina Nanotubule Arrays by High-Field Anodization”, Avd. Mater., Vol.17, pp. 2115-2119, (2005).
۱۵ - G. D. Sulka, S. Stroobants, V. Moshchalkov, G. Borghs, J. P. Celis, “Synthesis of Well-Ordered Nanopores by Anodizing Aluminum Foils in Sulfuric Acid”, J. Electrochem. Soc., Vol.149, D97-D103 , (2002).
۱۶ - A. P. Li, F. Müller, U. Gösele, “PolycrystallineMonocrystalline Pore Arrays with Large Interpore Distance in Anodic Alumina”, Electrochem. Solid State Lett., Vol.3, pp. 131-134, (2000).
۱۷ - W. Lee,Sang-Joon Park. "Porous anodic aluminum oxide: anodizationtemplated synthesis of functional nanostructures." Chemical reviews 114, no. 15 (2014): 7487-7556.
ارسال نظر