کنترل مورفولوژی-خواص و کاربردهای نانوساختارهای فلزی

کنترل مورفولوژی-خواص و کاربردهای نانوساختارهای فلزی
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نانو فلز
فلزات نجیب
قالب سخت
قالب نرم
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۲۴,۳۰۵
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۷۲
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱۴
 
 

کنترل مورفولوژی-خواص و کاربردهای نانوساختارهای فلزی

نانومواد فلزی با خواص فیزیکی-شیمیایی و پلاسمونی ویژه، دارای کاربرد‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف اعم از کاتالیزورها، ادوات پلاسمونی، طیف‌سنجی، پیل سوختی و حسگرهای مختلف شامل حسگر‌های شیمیایی، رنگ‌سنجی و فلورسانس هستند. این کاربردها با کنترل مورفولوژی و خواص نانوساختارها و افزایش قابلیت انتخاب‌پذیری آن‌ها امکان‌پذیر شده‌اند. روش‌های مختلفی برای سنتز نانوساختار‌های فلزی توسعه پیدا کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به استفاده از الگو‌های پیش‌ساخته یا قالب‌های سخت (hard template) مانند اکسید آلومینیوم آندی، قالب‌های نرم مانند سِتیل‌تری‌متیل‌آمونیوم برومید (CTAB) و قالب‌های فدا‌شونده به‌عنوان مهم‌ترین روش‌های تولید این مواد با مورفولوژی کنترل‌شده اشاره کرد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- سنتز نانوساختار‌های فلزی با مورفولوژی کنترل‌شده
 1-2- قالب سخت
 2-2- قالب نرم (Soft Template)

 3-2- قالب فداشونده (Sacrificial Template)
3- خواص و کاربرد‌های نانوذرات فلزی
 1-3- خواص و کاربرد‌های نوری
 2-3- خواص و کاربردهای کاتالیستی

 4-3- خواص و کاربرد‌های مغناطیسی
4- نانومواد فلزی نجیب (Nobel Metal Nanomaterials)
 1-4- نانوالکتروکاتالیزور‌های مبتنی بر نانو‌ساختار‌های فلزی نجیب برای کاربرد پیل سوختی
 2-4- نانومواد فلزی نجیب برای حسگرهای آنالیتیکی
 1-2-4. نانومواد فلزی نجیب برای حسگرهای الکتروشیمیایی
 2-2-4. نانومواد فلزی نجیب برای حسگرهای رنگ‌سنجی (Colorimetry)

 3-2-4. نانومواد فلزی نجیب برای حسگرهای فلورسانس
5- نتیجه‌گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Rao, Chintamani Nagesa Ramachandra, P. John Thomas,G. U. Kulkarni. Nanocrystals:: Synthesis, PropertiesApplications. Vol. 95. Springer Science & Business Media, 2007.
۲ - Chen, Hao Ming,Ru-Shi Liu. "Architecture of metallic nanostructures: synthesis strategyspecific applications." The Journal of Physical Chemistry C 115, no. 9 (2011): 3513-3527.
۳ - Capek, Ignác. Noble Metal Nanoparticles: Preparation, Composite Nanostructures, BiodecorationCollective Properties. Springer, 2017.
ارسال نظر