معرفی نقاط کوانتومی-Quantum dots

معرفی نقاط کوانتومی-Quantum dots
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نقاط کوانتومی
نانوبلور
نیمه هادی
سمیت
دیود‌ نشر نور LED
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

معرفی نقاط کوانتومی-Quantum dots

نقاط کوانتومی به نانوبلورهای نیمه‌هادی (در حدود 10-1 نانومتر) گفته می‌شود. نقاط کوانتومی به طور گسترده‌ای در دیودهای نشردهنده نور، لیزرها، تصویربرداری از بدن موجودات زنده و سلول‌های خورشیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله، به طور اجمالی به معرفی نقاط کوانتومی پرداخته می‌شود و خواص نوری آن‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. سپس انواع روش‌های سنتز، شیمی سطح نقاط کوانتومی و هم‌چنین سمیت و کاربردهای این نقاط به طور مفصل مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- خواص نوری نقاط کوانتومی
3- سنتز نقاط کوانتومی و شیمی سطح آن‌ها
4- سمیت نقاط کوانتومی
5- کاربرد نقاط کوانتومی
1-5- کاربردهای بیولوژیکی
2-5- کاربردهای فوتوکاتالیستی
نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Lim, Shi Ying, Wei Shen,Zhiqiang Gao. "Carbon quantum dotstheir applications." Chemical Society Reviews 44, no. 1 (2015): 362-381.
۲ - Biju, Vasudevanpillai, Tamitake Itoh, Abdulaziz Anas, Athiyanathil Sujith,Mitsuru Ishikawa. "Semiconductor quantum dotsmetal nanoparticles: syntheses, optical properties,biological applications." Analyticalbioanalytical chemistry 391, no. 7 (2008): 2469-2495.
۳ - Lu, Chaoyu, Xueming Li, Libin Tang, Sin Ki Lai, Lukas Rogée, Kar Seng Teng, Fuli Qian, Liangliang Zhou,Shu Ping Lau. "Tellurium quantum dots: Preparationoptical properties." Applied Physics Letters 111, no. 6 (2017): 063112.
۴ - Selvan, S. Tamil, Timothy T. Tan,Jackie Y. Ying. "Robust, non‐cytotoxic, silica‐coated CdSe quantum dots with efficient photoluminescence." Advanced Materials 17, no. 13 (2005): 1620-1625.
۵ - Gill, Ron, Maya Zayats,Itamar Willner. "Semiconductor quantum dots for bioanalysis." Angewandte Chemie International Edition 47, no. 40 (2008): 7602-7625.
۶ - ] Jamieson, Timothy, Raheleh Bakhshi, Daniela Petrova, Rachael Pocock, Mo Imani,Alexander M. Seifalian. "Biological applications of quantum dots." Biomaterials 28, no. 31 (2007): 4717-4732.
۷ - Medintz, Igor L., H. Tetsuo Uyeda, Ellen R. Goldman,Hedi Mattoussi. "Quantum dot bioconjugates for imaging, labellingsensing." Nature materials 4, no. 6 (2005): 435.
ارسال نظر

 
تعداد نظرات : ۱

 • عالیه

  ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
  مقاله پربار و روانی بود

  مدیر سیستم

  ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
  ممنون از شما