معرفی کاربرد نانو در باتری یون لیتیومی

معرفی کاربرد نانو در باتری یون لیتیومی
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

فناوری نانو
مهندسی نانو
امتیاز کاربران

۴ امتیاز از ۵ (۱ رای)

معرفی کاربرد نانو در باتری یون لیتیومی

در این مقاله درباره کاربرد نانوفناوری در باتری‌های یون لیتیومی بحث می‌شود اما این مطالب گفته شده برای دیگر باتری‌ها نظیر سدیم یونی و منیزیوم یونی نیز قابل تعمیم است. این مقاله، کاربردهای فناوری نانو را به صورت دسته‌بندی شده بیان می‌کند و کاربردهای نانو در اجزای باتری در مقالات دیگر خواهد آمد. در این مقاله مزایای نانوابعاد کردن در افزایش توان و ظرفیت و معایب آن همچون کاهش چگالی انرژی حجمی بیان می‌شود. راه حل ایرادات، با نانوفناوری مثل نانوپوشش‌ها و نانوساختارهای مهندسی شده اشاره می‌شود.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- نانوابعاد کردن ماده فعال
 1-2- مزایای نانوابعاد کردن ماده فعال
 2-2- معایب نانوابعاد کردن ماده فعال
3- تقسیم‌بندی نانو در باتری
4- نانومواد غیرفعال در باتری
5- بحث و نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Peng, Kui-Qing, et al. "Silicon nanowires for advanced energy constorage." Nano Today 8.1 (2013): 75-97.
۲ - Song, Min-Kyu, et al. "Nanostructured electrodes for lithium-ionlithium-air batteries: the latest developments, challenges,perspectives." Materials ScienceEngineering: R: Reports 72.11 (2011): 203-252.
۳ - Kim, Hansu, Eung-Ju Lee,Yang-Kook Sun. "Recent advances in the Si-based nanocomposite materials as high capacity anode materials for lithium ion batteries." Materials Today 17.6 (2014): 285-297.
۴ - Tiwari, Jitendra N., Rajanish N. Tiwari,Kwang S. Kim. "Zero-dimensional, one-dimensional, two-dimensionalthree-dimensional nanostructured materials for advanced electrochemical energy devices." Progress in Materials Science 57.4 (2012): 724-803.
۵ - Kim, Chunjoong, et al. "Critical size of a nano SnO2 electrode for Li-secondary battery." Chemistry of materials 17.12 (2005): 3297-3301.
۶ - Scrosati, Bruno,Jürgen Garche. "Lithium batteries: Status, prospectsfuture." Journal of Power Sources 195.9 (2010): 2419-2430.
۷ - Malini, R., et al. "Con reactions: a new pathway to realise energy in lithium-ion battery—review." Ionics 15.3 (2009): 301-307.
۸ - Lee, Yun Sung, et al. "Synthesis of nano-crystalline LiFeO 2 material with advanced battery performance." Electrochemistry communications 4.9 (2002): 727-731.
۹ - Uchaker, Evan,Guozhong Cao. "Mesocrystals as electrode materials for lithium-ion batteries." Nano Today 9.4 (2014): 499-524.
۱۰ - Mukherjee, Rahul, et al. "Nanostructured electrodes for high-power lithium ion batteries." Nano Energy 1.4 (2012): 518-533.
ارسال نظر