سدهای زیستی در برابر ورود نانوذرات از راه خون

سدهای زیستی در برابر ورود نانوذرات از راه خون
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نانوذرات
انتقال هدفمند
گیرنده
ماکروفاژ
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

سدهای زیستی در برابر ورود نانوذرات از راه خون

نانوذرات به عنوان حامل‏ های جدید داروها مورد استفاده قرار می‏ گیرند. در سال‏ های اخیر نیز پیشرفت‏ های زیادی در فناوری تهیه، تشخیص و آزادسازی این حامل‏ ها ایجاد شده است و انواع گوناگونی از نانوذرات نظیر لیپوزوم‏ ها، میسل‏ ها، نانوذرات پلیمری و انواعی دیگر مورد تحقیق قرار گرفته‏ اند. هرکدام از این فناوری‏ ها ویژگی‏ هایی دارد که تحت اثر مشخصات زیستی سلول‏ ها قرار می‏ گیرد و موجب می‏ شود تا توانایی توزیع و اثربخشی نانوذرات تغییر نماید. بنابراین طراحی حامل‏ های دارویی برای مقاصد درمانی و تشخیصی باید با توجه به سدهای زیستی بدن برای ورود ذرات و نحوه‌‏ی توزیع آنها در بافت ‏های مختلف باشد. در مقالات قبلی به صورت خلاصه سدهای زیستی برای اعضای مختلف بدن ذکر شده ‏اند اما در این بحث بیشتر درباره‏  تداخلات احتمالی نانوذرات بعد از عبور از سدهای بافتی و ورود به خون توضیح داده می‏ شود.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1-مقدمه
2- تداخلات احتمالی نانوذرات با جریان خون
3- نفوذپذیری از خلال پوشش‏ها در بافت‏های مختلف و تومورها
4- سلول‏های تک‏ هسته‏ ای و برداشت ذرات
5- ترکیبات زیستی و شیمیایی برای هدف‏ گذاری اختصاصی سلول
6- ترکیبات بهبود دهنده ‏ ورود ذرات به سلول
بحث و نتیجه‏ گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Mirkin, C. A., Niemeyer, C. M. ‟Nanobiotechnology, More ConceptsApplications”, Germany: Wiley, (2007).
۲ - Lembo, D., Cavalli, R. ‟Nanoparticulate Delivery Systems for Antiviral Drugs”, Antiviral Chemistry & Chemotherapy, Vol. 21, pp. 53-70, (2010).
۳ - Akhtar, S. ‟Non-viral Cancer Gene Therapy: Beyond Delivery”, Gene Therapy, Vol. 13, pp. 739-740, (2006).
۴ - Liu, Y., Niu, T., Zhang, L., Yang, J. ‟Review on Nano-drugs”, Natural Science, Vol. 2, pp. 41-48, (2010).
۵ - Dong, X., Mumper, R. J. ‟Nanomedicinal Strategies to Treat Multidrug-resistant Tumors: Current Progress”, Nanomedicine, Vol. 5, pp. 597-615, (2010).
ارسال نظر