نگرشی بر اصول موزبائر و کاربردهای آن

نگرشی بر اصول موزبائر و کاربردهای آن
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
نویسندگان

کلمات کلیدی

امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۴,۹۹۲
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۷۴
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱۰
 
 

نگرشی بر اصول موزبائر و کاربردهای آن

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
مقدمه

1. اثر موزبائر
2. اصول طیف‌ سنجی موزبائر
 1.2. شیفت ایزومری
 2.2. شکافتگی چهار قطبی
 2.3. شکافت مغناطیسی
3. تحلیل طیف‌ها
 1.3. اکسید قلع حاوی آنتیموان
 2.3. اتم‌های قلع «نابجایی» در PbSnTeSe
 3.3. حالت گذار شیشه‌اى در Al49Fe30Cu21
4. کاربرد
5. کتاب‌هاى مفید درباره طیف‌سنجى موزبائر


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - APPLICATION OF MOSSBAUER SPECTROSCOPY TO THE STUDIE OF ACTIVATION OF CATALYSTS, Hyperfine Interactions 40 (1988) 211-222.
۲ - Application of Mössbauer Spectroscopy to the Study of Corrosion, Hyperfine Interactions 153: 61–82, 2004.
۳ - Mössbauer Spectroscopy in Archaeology: IntroductionExperimental Considerations, Hyperfine Interactions 154: 5–33, 2004.
۴ - In situ Mossbauer spectroscopy in catalysis, Topics in Catalysis 8 (1999) 133–140.
۵ - PROTEIN STRUCTURAL DYNAMICS AS DETERMINED BY MOSSBAUER SPECTROSCOPY, Hyperfine Interactions 40 (1988) 147-158.
۶ - Claysclay minerals: What can M¨ossbauer spectroscopy do to help understand them?, Hyperfine Interactions 117 (1998) 39–70.
۷ - http://www.rsc.org/Membership/Networking/InterestGroups/MossbauerSpect/part4.asp.
۸ - Mössbauer spectroscopy of small gold particles, Phys. Rev. B 15, 72–83.
ارسال نظر