معرفی نانوسیالات

معرفی نانوسیالات
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نانوسیال
پایداری
نانوذرات
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

معرفی نانوسیالات

مفهوم نانوسیال، سوسپانسیون‌های حاوی ذرات نانو، مواد فلزی و غیر فلزی را شامل می‌شود. نانوسیالات پتانسیل‌های بسیار زیادی در محیط‌‌ها و شرایط متفاوت دارند که باعث شده اهمیت به‌سزایی در صنایع و تأسیسات داشته باشند. به‌عنوان مثال، سیالات متداولی که در زمینه انتقال حرارت استفاده می‌شوند ضریب هدایت حرارتی پایینی دارند. ذرات نانو به‌دلیل بالا بودن ضریب هدایتی‌شان با توزیع در سیال پایه باعث افزایش ضریب هدایت حرارتی سیال، که یکی از پارامترهای اساسی انتقال حرارت محسوب می‌شود، می‌گردند. در این مقاله سعی بر این است تا روش‌ها و کاربردهای گوناگون نانوسیالات به‌طور مختصر شرح داده شوند.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه
2. روش‌های تهیه نانوسیال

 2. 1. روش دو مرحله‌ای (Two-step process)
 2. 2. روش تک مرحله‌ای (Single-step process)
3. پایداری نانوسیال
 1.3. ساز و کارهای پایداری نانوسیال
 2.3. روش‌های افزایش پایداری نانوسیال
 1.2.3 افزودن مواد فعال سطحی (surfactant)
 2.2.3. کنترل pH نانوسیال
 3.2.3. ارتعاش مافوق صوت (ultrasonic)
 3.3. روش‌های بررسی پایداری نانوسیال
 1.3.3. اعمال میدان خارجی و ته‌نشینی
 2.3.3. طیف‌سنجی جذبی فرابنفش- مرئی (UV-Vis Spectrophotometry)
 3.3.3. آنالیز پتانسیل زتا
 4.3.3. عکس‌برداری از رسوب
بحث و نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - http://fa.wikipedia.org/
۲ - http://nrg.persianblog.ir/post/3/
۳ - http://gachblog.blogfa.com/post/15/
۴ - http://giftedschool.blogfa.com/post-134.aspx/
۵ - Li, Y., Zhou. J., Tung. S., Schneider. E., Xi. S. "A review on development of nanofluid preparationcharacterization", Powder Technology, Vol 196, pp.89-101, (2009).
۶ - عبداله زاده، فریبا، بررسی ضریب انتقال جرم و مساحت سطح در یک راکتور جدید TIJR با حضور نانوذرات، پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، 1393
۷ - Yu. W., Xie. H. "A Review on Nanofluids: Preparation, Stability MechanismsApplications", J. Nanomaterials,2012.
۸ - Ghadimi. A., Saidur. R., Metselaar. H.S.C. "A review of nanofluid stability propertiescharacterization in stationary conditions", Int.J. HeatMass Transfer, Vol54, pp.4051-4068, (2011).
ارسال نظر