معرفی فرآیندهای لومینسانس و فوتولومینسانس

معرفی فرآیندهای لومینسانس و فوتولومینسانس
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

لومینسانس
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
 
آمار مقاله

 • بازدید کل ۱,۰۷۷
 
آمار آزمون مقاله

 • کل شرکت کنندگان ۶۷
 • تعداد افراد شرکت کننده ۹
 
 

معرفی فرآیندهای لومینسانس و فوتولومینسانس

لومینسانس فرایند نشر نور از حالت‎های برانگیخته الکترونی است. بسته به اینکه برانگیختگی توسط چه منبع انرژی صورت گرفته باشد، لومینسانس انواع مختلفی دارد. در فوتولومینسانس که یکی از پرکاربردترین انواع لومینسانس است، برانگیختگی توسط فوتون نور انجام می‎شود. فلورسانس و فسفرسانس از انواع فوتولومینسانس هستند. یکی از مهم‎ترین قابلیت‎های فلورسانس به عنوان یک روش تجزیه‎ای برای بررسی‎های تجزیه کمی ترکیبات شیمیایی، حساسیت بسیار خوب و گستره خطی نسبتاً زیاد آن در مقایسه با روش‎های جذبی است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
مقدمه
1- انواع لومینسانس
2- حالت‎های برانگیخته الکترونی
3- مقدمه‎ای بر فوتولومینسانس
1-3- انواع فلوروسانس
2-3- قابلیت‎های روش فلوروسانس به عنوان یک روش تجزیه کمی
نتیجه‎گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - http://en.wikipedia.org/wiki/Chemiluminescence
۲ - http://en.wikipedia.org/wiki/Bioluminescence
۳ - Bard A. J., "Electrogenerated chemiluminescence", USA: Marcel Dekker Inc, (2004).
۴ - Bard A. J., Faulkner L. R., "Electrochemical methods fundamentalsapplications", USA: John Wiley & Sons Inc, (2001).
۵ - Gschneidner K. A., Bünzli J. -C. G.Pecharsky V. K., " Handbook on the PhysicsChemistry of Rare Earths", USA: Elsevier Inc, (2005).
۶ - http://en.wikipedia.org/wiki/Sonoluminescence
۷ - Skoog D. A., West D. M., Holler F. J., Crouch S. R., "Fundamentals of analytical chemistry", 8th edition, Thomson learning Inc, (2004).
۸ - Ingle J. D., JR., Crouch S. R., "Spectrochemical analysis", USA: Prentice-Hall Inc, (1988).
۹ - محسن بهپور، مهشید گلستانه، ابراهیم هنرمند، "طیف سنجی لومینسانس"، چاپ اول. تهران: انتشارات جاودانه،جنگل، (1387).
ارسال نظر

 
تعداد نظرات : ۱

 • نهال پرور

  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
  عالی بود

  مدیر سیستم

  ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
  ممنون از توجهتون