معرفی فرایندهای الکتروریسی و سایر روش های تولید نانوالیاف

معرفی فرایندهای الکتروریسی و سایر روش های تولید نانوالیاف
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نانوالیاف
الکتروریسی
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۹,۹۵۴
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۷۸
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱۱
 
 

معرفی فرایندهای الکتروریسی و سایر روش های تولید نانوالیاف

فناوری تولید نانوالیاف به‌دلیل وجود روش‌های متنوع و انعطاف‌پذیر برای تولید نانومواد یک‌بعدی آلی، غیر‌آلی و کامپوزیتی با ابعاد قابل‌کنترل همواره مورد‌ توجه بوده است. نانوالیاف به‌صورت تصادفی یا نظم‌یافته با مورفولوژی‌های متنوعی از قبیل هسته-پوسته، توخالی، متخلخل یا اشکالی با چند کانال توخالی تولید می‌شود. روش الکتروریسی یکی از مهم‌ترین روش‌های تولید نانوالیاف بوده و دارای انواع متنوعی از قبیل الکتروریسی حبابی، الکتروریسی به‌کمک گاز، الکتروریسی مذاب، الکتروریسی به‌کمک میدان مغناطیسی، الکتروریسی چند‌نازله، الکتروریسی دوجزیی، الکتروریسی بدون سوزن و الکتروریسی گریز‌ از‌ مرکز است. فرایند‌های الکتروریسی بدون شک مناسب‌تربن و قابل‌کنترل‌ترین روش برای تولید نانوالیاف با میانگین قطر همگن‌تری نسبت به روش‌های دیگر است. این روش به‌دلیل مزایایی که نسبت به سایر روش‌های تولید الیاف مانند کشش، خودآرایی، جدایش فازی، پلیمریزاسیون فصل­ مشترکی، رشد به کمک الگو، رشد بخار-مایع-جامد و سنتز هیدروترمال دارد، به‌عنوان یکی از بهترین روش‌های تولید نانوالیاف شناخته شده است. این مقاله به مرور اجمالی روش‌های مهم تولید نانوالیاف به‌ویژه روش الکتروریسی می‌پردازد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:

1- مقدمه
2- الکتروریسی
1-2- فرایند الکتروریسی متداول
2-2- الکتروریسی حبابی
3-2- الکتروریسی به‌کمک گاز
4-2- الکتروریسی مذاب
5-2- الکتروریسی به‌کمک میدان مغناطیسی
6-2- الکتروریسی چند‌نازله
7-2- الکتروریسی دو‌جزیی (هم‌مرکز یا کواکسیال، جزیره در دریا و جدایش فازی)
8-2- الکتروریسی بدون سوزن
9-2- الکتروریسی گریز‌ از‌ مرکز (سانتریفیوژی)
3- ریسندگی گریز‌ از‌ مرکز یا فورس‌اسپینینگ
4- کشش
5- تولید نانوالیاف با استفاده از الگو
6- خودآرایی
7- ریسندگی سریع (فلش-اسپینینیگ) 
8- پلیمریزاسیون فصل‌مشترکی
9- تر‌ریسی یا ریسندگی تر 
10- مقایسه کلی روش‌های تولید نانوالیاف

11- جمع‌بندی


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Zhmayev, Eduard, Daehwan Cho,Yong Lak Joo. "Nanofibers gas-assisted polymer melt electrospinning." Polymer 51, no. 18 (2010): 4140-4144.
۲ - Yang, Ruirui, Jihuan He, Lan Xu,Jianyong Yu. "Bubble-electrospinning for fabricating nanofibers." Polymer 50, no. 24 (2009): 5846-5850.
۳ - Brown, Toby D., Paul D. Dalton,Dietmar W. Hutmacher. "Melt electrospinning today: An opportune time for an emerging polymer process." Progress in Polymer Science 56 (2016): 116-166.
۴ - Mitchell, Geoffrey R., ed. Electrospinning: principles, practicepossibilities. Royal Society of Chemistry, 2015.
۵ - Alghoraibi, Ibrahim,Sandy Alomari. "Different Methods for Nanofiber DesignFabrication." Handbook of Nanofibers (2018): 1-46.
۶ - Nazir, A., N. Khenoussi, L. Schacher, T. Hussain, D. Adolphe,A. H. Hekmati. "Using the Taguchi method to investigate the effect of different parameters on mean diametervariation in PA-6 nanofibres produced by needleless electrospinning." RSC Advances 5, no. 94 (2015): 76892-76897.
۷ - Sasithorn, Nongnut, Lenka Martinová, Jana Horáková,Rattanaphol Mongkholrattanasit. "Fabrication of Silk Fibroin Nanofibres by Needleless Electrospinning." In Electrospinning-Material, Techniques,Biomedical Applications. InTech, 2016.
۸ - Upson, Sarah J., Tom O'Haire, Stephen J. Russell, Kenneth Dalgarno,Ana Marina Ferreira. "Centrifugally spun PHBV micronanofibres." Materials ScienceEngineering: C 76 (2017): 190-195.
ارسال نظر