معرفی انواع صورت‌ های کربن 2

معرفی انواع صورت‌ های کربن 2
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

کربن آمورف
کربن سیاه
کربن شیشه ای
کربن متخلخل
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
مقالات مرتبط

 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۱,۵۵۶
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۶۴
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱۳
 
 

معرفی انواع صورت‌ های کربن 2

در این معرفی کوتاه، انواع دیگر کربن شامل کربن‌های آمورف، کربن شیشه‌ای، کربن سیاه و کربن‌های متخلخل مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین خصوصیات و ویژگی‌های هر یک و روش‌های تهیه آنها به اختصار شرح داده شده است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
 1-1- کربن آمورف (Amorphous Carbon)
 2-1- کربن شیشه‌ای (Glassy Carbon)

 3-1- کربن سیاه (Carbon black)
 4-1- کربن‎های متخلخل (Porous Carbons)
 5-1- کربن فعال شده (Activated carbon)
  1-5-1- روش‌های تهیه
  1-1-5-1- فرایند فعال‌سازی حرارتی
  2-1-5-1- فرایند فعال‌سازی شیمیایی
 6-1- کربن مایع (Liquid carbon)


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Dresselhaus, M. S., Dresselhaus, G. P., EKLUND, C. Science of FullerenesCarbon Nanotubes, Elsevier Science, (1996).
۲ - Zabel, H., Solin, S. A. (eds.), Graphite Intercalation Compounds I: StructureDynamics, Springer Series in Materials Science, vol.14. Springer-Verlag, Berlin, (1990).
۳ - . Pumera, M.; Ambrosi, A.; Bonanni, A.; Chng, E. L. K.; Poh, H. L., “Graphene for Electrochemical SensingBio Sensing”, Trends in Analytical Chemistry, Vol.29, pp.954–965, (2010).
۴ - Pekala, R. W., Alviso, C. T., Renschler, C. L., Pouch, J. J., Cox, D. M. (eds.), Novel Forms of Carbon, vol.270, pp.3-14. Materials Research Society, Pittsburgh, PA, (1992).
۵ - Fung, A.W.P., Wang, Z. H., Lu, K., Dresselhaus, M. S., Pekala, R. W. Journal of Material Research, Vol.8, pp.1875-1885, (1993).
۶ - Burchell, T. D., Carbon Materials for Advanced Technologies, Elsevier Science (1999).
ارسال نظر