مروری بر آلاینده‌های آب و محیط زیست

مروری بر آلاینده‌های آب و محیط زیست
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

تصفیه آب و پساب
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

مروری بر آلاینده‌های آب و محیط زیست

امروزه یکی از بزرگ‎ترین چالش‌های بشر، دستیابی به آب آشامیدنی سالم است. به‌دلیل محدودیت دسترسی به منابع سالم آبی و توسعه جوامع بشری، نیاز روزافزون به تصفیه و پاکسازی منابع طبیعی آب بیش از پیش احساس می‌شود. از این رهگذر، روش‌های مختلفی برای حذف آلاینده‌های آبی ارائه شده است که هر کدام از آن‎ها، معایب و مزایای خاص خود را دارند. در مقاله حاضر تلاش می‎شود تا مهم‌ترین آلاینده‌های موجود در آب‌های زیرزمینی، آب‌های سطحی و آب‌های آشامیدنی به‌تفصیل معرفی شوند و آثار مخرب هر کدام از آن‎ها بر روی سلامت انسان و چرخه طبیعی اکوسیستم کره‌زمین مورد بررسی قرار گیرند. این مقاله، مقدمه‌ای برای ورود به بحث تصفیه آب و شیرین‌سازی آن محسوب می‌شود.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- منابع آب آشامیدنی

3- آلاینده‌های آبی
 1-3- آلاینده‌های آلی
 2-3- آلاینده‌های غیرآلی
 3-3- میکروارگانیسم‌ها یا پاتوژن‌ها
 4-3- محصولات جانبی گندزداها
 5-3- آلاینده‌های رادیواکتیو
 6-3- جامدات معلق در آب
 7-3- آلاینده‌های شیمیایی
 8-3- آلاینده‌های مغذی (nutrients)
 9-3- فلزات سنگین
 10-3- پسماندهای بیمارستانی
4- استانداردهای رایج در اندازه‌گیری آلاینده‌های آب
نتیجه‌گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Mitch, William A., Jonathan O. Sharp, R. Rhodes Trussell, Richard L. Valentine, Lisa Alvarez-Cohen,David L. Sedlak. "N-nitrosodimethylamine (NDMA) as a drinking water contaminant: a review." Environmental Engineering Science 20, no. 5 (2003): 389-404.
۲ - Khan, Shams Tabrez,Abdul Malik. "Engineered nanomaterials for water decontaminationpurification: lab to products." Journal of hazardous materials (2018).
۳ - Spalding, Roy F.,Mary E. Exner. "Occurrence of nitrate in groundwater—a review." Journal of environmental quality 22, no. 3 (1993): 392-402.
۴ - Suthar, Ratna G.,Bin Gao. "Nanotechnology for drinking water purification." In Water Purification, pp. 75-118. 2017.’
۵ - Ambashta, Ritu D.,Mika Sillanpää. "Water purification using magnetic assistance: a review." Journal of hazardous materials 180, no. 1-3 (2010): 38-49.
۶ - Vunain, Ephraim,A. K. Mishra. "Nanosensors as Tools for Water Resources." Nanotechnology for Sustainable Water Resources (2018): 177-198.
۷ - Basheer, Al Arsh. "New generation nano-adsorbents for the removal of emerging contaminants in water." Journal of Molecular Liquids 261 (2018): 583-593.
ارسال نظر