کنترل نانوساختار نانوالیاف

کنترل نانوساختار نانوالیاف
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نانوالیاف
کنترل
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۶,۷۴۴
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۲۶
  • تعداد افراد شرکت کننده ۵
 
 

کنترل نانوساختار نانوالیاف

ساختار کاملاً منظم ساختار نانومتری نانوالیاف در مواد طبیعی مانند استخوان و چوب منجر به بروز خواص مناسب این مواد و موارد مشابه در کاربردهای مختلف است. رسیدن به این مطلوب یک هدف بزرگ در مواد ساخت بشر است. در این مقاله به کنترل نانوساختار در نانوالیاف کربنی پرداخته شده است. این مبحث با مقدمه‌ای از کنترل نانوساختار در مهمترین الیاف توسعه داده شده در نیم قرن گذشته (الیاف کربن) آغاز شده و در نهایت به نانوالیاف کربن CNF ختم شده است. با کنترل نانوساختار از طریق مؤلفه‌های فرایندی مانند ماده اولیه، دما و میزان کشش، ساختار شبه گرافیتی بیشتری در جهت تولید الیاف ایجاد شده و در نتیجه خواص مکانیکی و استحکامی کافی و بالاتر از حد نیاز در کاربردهای حساس مثل هواپیماها و کشتی‌ها شکل می‌گیرد. در این مقاله سطوح ساختاری مختلف از جمله ساختار نانومتری در الیاف کربن معرفی شده و اندکی تشریح شده است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- اهمیت کنترل نانوساختار
3- تشریح اهمیت نانوساختار در مهمترین الیاف امروزی
4- چند نوع الیاف کربن
5- کنترل ساختار نانومتری
6- ساختارهای پیرولیتیک
7- کنترل نانوساختار الیاف کربن
 1-7- سطح اتمی
 1-1-7 سطح 1 و 2 : سطح اتمی
 2-1-7- سطح سه، مرز نانومتری کوچک
 3-1-7- سطح چهار، محدوده بالاتر از نانومتر
 4-1-7- سطح پنج، محدوده ده میکرومتر
8- سختی و استحکام الیاف کربن
9- کنترل ساختار نانوالیاف کربن
10- بحث و نتیجه‌گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Ashby, M.F., Materials ion In Mechanical Design Fourth Edition. 2011
۲ - William G. Wilson, P.E.C.,James L York. Recent Advances In Graphite/Epoxy Motor Cases. in 1993 JANNAF Propulsion Meeting 1993. Chemical Propulsion Information Agency
۳ - Schwartz, M.M., Encyclopedia of Materials, Parts,Finishes. 2002, CRC Press
۴ - Park, S.-J., Carbon Fibers. 2015, Inha University, Incheon, Korea: Springer.
۵ - Bansal, N.P.J. Lamon, Ceramic Matrix Composites Materials, ModelingTechnology. 2015: p. 25-35
۶ - Bertran, X., Comportement en milieu oxydant d'un composite carbone/carbone pour applications structurales entre 150 et 400c dans l'a'eronautique civile. 2014
۷ - Koo, J., L. Pilato,G. Wissler, Nanomodified Carbon/Carbon Composites for Intermediate Temperature. 2007, DTIC Document
ارسال نظر