تولید نانوزئولیت‌ به کمک ژل‌ ها و محلول‌ ها

تولید نانوزئولیت‌ به کمک ژل‌ ها و محلول‌ ها
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
کلمات کلیدی

زئولیت
نانوکریستال
سنتز
سوسپانسیون
ژل
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

تولید نانوزئولیت‌ به کمک ژل‌ ها و محلول‌ ها

استفاده از محلول یا ژل‌های آمورف اولیه از پرکاربردترین روش‌های تولید نانوکریستال‌های زئولیتی است. در این روش، سوسپانسیون کلوئیدی پایداری از ذرات زئولیتی مجزا تشکیل می‌شود که اغلب دارای توزیع اندا‌زه ذرات کوچک و زیر ۱۰۰ نانومتر است. در روش دیگر، یعنی سنتز با تلمپلت‌های محدودکننده، یک ماتریس بی‌اثر و خنثی، فضای محدودی را برای استقرا‌ر اتم‌ها فراهم می‌کند که کریستال زئولیت در آن متبلور می‌شود و توزیع اندازه ذرات کنترل‌شده ‌را به ‌دست می‌دهد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه
2. سنتز نانوکریستال‌های زئولیت
 1.2. سنتز نانوکریستا‌ل‌های زئولیت از ژل‌ها و محلول‌های شفاف
 1.1.2. مکانیسم تبلور نانوکریستال‌های حاصل از محلول‌ها یا ژل‌ها

 2.1.2. اثر پارامترهای مختلف بر تبلور نانوزئولیت
 2.2. سنتز با تلمپلت‌های محدود‌کننده نانوکریستال‌های زئولیتی
 1.2.2. مکانیسم تبلور نانوکریستال‌های مکانیسم تبلور نانوکریستال‌های حاصل از سنتز فضامحدود
3. بحث و نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Cundy C. S., Cox P. A., Chem. Rev. 103, 663-701, 2003.
۲ - Tosheva L.Valtchev V. P., Chem. Mater. 17, 2494-2513, 2005.
۳ - Song W., Justice R. E., Jones C. A., Grassian V. H.Larsen S. C., Langmuir 20, 8301-8306, 2004.
۴ - Song W., Justice R. E., Jones C. A., Grassian V. H.,Larsen S. C., Langmuir 20, 4696-4702, 2004.
۵ - Majano G., Mintova S., Ovsitser O., Mihailova B., Bein T., MicroporousMesoporous Materials 80, 227–235, 2005.
۶ - Ravishankar R., Kirschhock C. E. A., Knops-Gerrits P., Feijen E. J. P., Grobet P. J., Vanoppen P., De Schryver F. C., Miehe G., Fuess H., Schoeman B. J., Jacobs P. A.Martens J. A., J. Phys. Chem. B 103, 4960-4964, 1999.
۷ - Kecht J., Mihailova B., Karaghiosoff K., Mintova S.Bein T., Langmuir 20, 5271-5276, 2004.
۸ - Verhoef M. J., Kooyman P. J., van der Waal J. C., Rigutto M. S., Peters J. A.Bekkum H. v., Chem. Mater. 13, 683-687, 2001.
۹ - Kragten D. D., Fedeyko J. M., Sawant K. R., Rimer J. D., Vlachos D. G.Lobo R. F., J. Phys. Chem. B 107, 10006-10016, 2003.
۱۰ - Li Q., Creaser D.Sterte J., Chem. Mater. 14, 1319-1324, 2002.
۱۱ - Kuanchertchoo N., Kulprathipanja S., Aungkavattana P., Atong D., Hemra K., Rirksomboon T.Wongkasemjit S., Appl. Organometal. Chem. 20, 775–783, 2006.
۱۲ - White M. A., Lumsden M., Mueller-Neuhaus J., Robertson K. N., Cameron T. S.Gharghouri M., Chem. Mater. 14, 3636-3642, 2002.
۱۳ - Schmidt I., Madsen C.Jacobsen C. J. H., Inorg. Chem. 39, 2279-2283, 2000.
ارسال نظر

 
تعداد نظرات : ۳

 • عباسی

  ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
  مقاله خوبی بود

  مدیر سیستم

  ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
  برقرار باشید
 • t.mjt

  ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
  تلمپلت‌های محدودکننده Confined-Space این عبارت درست ترجمه شده؟

  مدیر سیستم

  ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
  سلام،
  ممنون از توجه شما 
  بررسی و اصلاح شد
 • فتحی

  ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
  سوال سه آزمون جوابش غلطه

  مدیر سیستم

  ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
  با سلام

  با تشکر از توجه شما، موضوع بررسی خواهد شد.