بررسی سمیت و خواص فیزیکی و شیمیایی نانوذرات مغناطیسی

بررسی سمیت و خواص فیزیکی و شیمیایی نانوذرات مغناطیسی
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

مغناطیس
سمیت
خواص فيزيکي و مکانيکي
نانوذرات
امتیاز کاربران

۴ امتیاز از ۵ (۱ رای)

بررسی سمیت و خواص فیزیکی و شیمیایی نانوذرات مغناطیسی

در این مقاله به بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی ذرات مغناطیسی و همچنین میزان سمیت آنها پرداخته شده است. تمرکز اصلی این متن بر روی سمیت نانوذرات در محیط آزمایشگاهی بوده و در نهایت سعی شده تا این بررسی به محیط درون بدن تعمیم داده شود. از سوی دیگر در این نوشتار خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این نوع نانوذرات مورد بحث واقع شده است و طی آن تغییرات ایجاد شده در خصوصیات نانوذرات مغناطیسی در اثر تغییر عواملی همچون اندازه و نوع عامل پوشاننده (Capping Agent) قرار گرفته بر روی سطح آنها، بررسی خواهد شد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- خواص فیزیکی و شیمیایی
 1-2- هندسه
 2-2- بار سطحی
 3-2- ترمودینامیک سطح
 4-2- پایداری کلوئیدی
3- سمیت و زیست سازگاری
 1-3- بررسی آزمایشگاهی اثر سمیت نانوذرات مغناطیسی
 2-3- بررسی اثر سمیت نانوذرات مغناطیسی در درون بدن
4- نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید

منابـــع و مراجــــع
۱ - Couvreur,P.,Reddy,L.H.,Arias,J.L.,Nicolas,J. “Magnetic Nanoparticles”, Chemical Reviews, Vol.112 ,pp.5818-5878(2012).
۲ - Markides,H.,Rotherham,M.,ElHaj,A.J. “BiocompatibilityToxicity of Magnetic Nanoparticles in Regenerative Medicine”, Journal of Nanomaterials,Vol.2012,pp.1-11,(2012).
۳ - Issa,B.,Obaidat,I.M.,Albiss,B.A.,Haik,Y. “Magnetic Nanoparticles: Surface EffectsProperties Related to Biomedicine Applications”, International Journal of Molecular Sciences, Vol.14 ,pp.21266-21305,(2013).
ارسال نظر