فیزیک حالت جامد ۱

فیزیک حالت جامد ۱
سطح مقاله

مقدماتی
نویسندگان

کلمات کلیدی

نانو فیزیک
نیمه هادی
آلایش
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۳ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۳۲,۷۴۹
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۲۶۱
  • تعداد افراد شرکت کننده ۴۶
 
 

فیزیک حالت جامد ۱

فیزیک کلاسیک می‌تواند به سوالات محدودی در مورد رسانایی مواد مختلف پاسخ دهد اما قادر به توجیه تمامی پدیده‌های رسانایی نیست. برای توجیه سایر پدیده ها از نظریه نواری استفاده می‌شود. در این مقاله ابتدا الکترون‌های آزاد و نقش آن‌ها در رسانایی الکتریکی معرفی شده است. سپس نظریه نواری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت ساختار نواری رساناها، نیمه‌رساناها و عایق‌ها ارائه شده است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- الکترون‌های آزاد
3- مقاومت ویژه الکتریکی و نیمه‌هادی‌ها
4- نظریه‌ی نواری

 1-4- ساختار نواری اجسام رسانا
 2-4- ساختار نواری اجسام نارسانا
 3-4- ساختار نواری اجسام نیمه‌رسانا

 لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - کتاب مجموعه مقالات سایت باشگاه نانو
ارسال نظر