مقدمه ‌ای بر روش ‌های آنالیز حرارتی Thermal Analysis-TA

مقدمه ‌ای بر روش ‌های آنالیز حرارتی Thermal Analysis-TA
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

آنالیز حرارتی
امتیاز کاربران

۱ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۹۸۳
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۲۵
  • تعداد افراد شرکت کننده ۵
 
 

مقدمه ‌ای بر روش ‌های آنالیز حرارتی Thermal Analysis-TA

روش‌های آنالیز حرارتی شامل تکنیک‌هایی است که طی آن‌ها یک خاصیت فیزیکی وابسته به دما از یک ماده یا محصول واکنش آن اندازه‌گیری می‌شود. در این روش‌ها معمولاً ماده تحت تاثیر یک دمای کنترل شده قرار می‌گیرد و سپس تغییرات ایجاد شده در خاصیت فیزیکی مورد نظر ثبت می‌شود. با توجه به خاصیت فیزیکی مورد اندازه‌گیری و همچنین برنامه دمایی اعمال شده در طول آنالیز، چندین روش مبتنی بر آنالیز حرارتی معرفی شده‌اند. روش‌هایی همچون آنالیز وزن‌سنجی حرارتی (Thermogravimetry Analysis; TGA)، مشتق وزن‌سنجی حرارتی (Derivative Thermogravimetry; DTG)، آنالیز گرمایی تفاضلی (Differential Thermal Analysis; DTA)، گرماسنجی روبشی تفاضلی (Differential Scanning Calorimetry; DSC) و دیلاتومتری (Dilatometery) از جمله این موارد هستند و در این مقاله به بررسی روش دیلاتومتری پرداخته خواهد شد.
 
این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- معرفی روش های آنالیز حرارتی
2- انواع روش های آنالیز حرارتی
3- دیلاتومتری (Dilatometery)
 1.3- کاربرد روش دیلاتومتری
 2.3- انبساط حرارتی
 3.3- نحوه عملکرد دیلاتومتری
4- نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Kastle, J. H.; Kelley, W. P., "On the Rate of Crystallization of Plastic Sulphur". American Chemical Journal, 32, pp483–503, (1904)
۲ - J. J. Neumeier, R. K. Bollinger, G. E. Timmins, C. R. Lane, R. D. Krogstad,J. Macaluso, "Capacitive-based dilatometer cell constructed of fused quartz for measuring the thermal expansion of solids", Review of Scientific Instruments, 79, (2008).
۳ - Simon, Bellemare, C.C. Berndt, "Thermal Expansion of Thermal Spray Coatings", Materials ScienceEngineering, State University of New York, 1990.
۴ - Hans Lehmann, “Dilatometriedifferential thermal analysis for the evaluation of processes”, 1956.
ارسال نظر