تکمیل دافع آب و لکه منسوجات با استفاده از فناوری نانو 1

تکمیل دافع آب و لکه منسوجات با استفاده از فناوری نانو 1
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نانوذرات
نساجی
ترشوندگی
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

تکمیل دافع آب و لکه منسوجات با استفاده از فناوری نانو 1

خاصیت ترشوندگی هر ماده از دو عامل ترکیب شیمیایی و هندسه ساختاری سطح تأثیر می‌پذیرد. هرچند در بسیاری از فرایندهای نساجی، ترشوندگی کامل سطح مطلوب بوده، لیکن در برخی کاربردهای در نظرگرفته شده برای منسوج تکمیل شده، همچون لباس‌های بارانی، مبلمان، منسوجات محافظ، لباس‌های ورزشی و منسوجات درون خودرو، خاصیت دفع آب و به بیان دیگر ترشوندگی اندک سطح مدنظر قرار دارد. هدف از این مقاله، آشنایی مخاطب با روش‌های مختلف فیزیکی و شیمیایی برای تکمیل منسوجات دافع آب و لکه با استفاده از فناوری نانو است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. سازوکار ایجاد سطوح دافع آب و لکه
2. روش‌های دافع آب و لکه کردن منسوجات
 1.2. فلوئورکربن تجاری
 2.2. فناوری پلاسما
3. نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Roshan, P.; " Functional Finishes for Textiles Improving Comfort, PerformanceProtection", Woodhead Publishing Series in Textiles, Num.156, chapter 13, p.p. 395-436, 2015.
۲ - http://amuroikimasu.strikingly.com, cited on: 2/7/2015.
۳ - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Types_of_Carbon_Nanotubes.png, cited on: 2/7/2015
۴ - http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/nr/c3nr04755e/unauth, cited on: 2/7/2015.
۵ - http://www.borsche.com.tw/News.aspx, cited on: 2/7/2015
۶ - http://www.cuhk.edu.hk/research/hfchow/HFC_NewWeb/Research_Dendrimer.htm, cited on:26/7/2015.
ارسال نظر