گرافن-پایه ساختارهای مهم کربنی 1

گرافن-پایه ساختارهای مهم کربنی 1
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نانوساختار دو بعدی
گرافن
کربن
امتیاز کاربران

۴ امتیاز از ۵ (۵ رای)

گرافن-پایه ساختارهای مهم کربنی 1

گرافن ورقه‌ای دو بعدی (2D) از اتم‌های کربن در یک پیکربندی شش ضلعی (لانه زنبوری) است. اتم‌های کربنی در گرافن با هیبرید SP2 به هم متصل شده‌اند. گرافن جدید ترین عضو خانواده‌ی مواد کربنی گرافیتی چند بعدی می‌باشد. این خانواده شامل فولرن به عنوان نانوماده‌ی صفر بعدی (0D)، نانولوله‌های کربنی به عنوان نانوماده‌ی یک بعدی (1D) و گرافیت به عنوان یک ماده سه بعدی (3D) می‌باشد. اصطلاح گرافن برای اولین بار در سال 1986 معرفی شد که از ترکیب کلمه گرافیت و یک پسوند (ان) که به هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (Polycyclic) اشاره دارد ایجاد شد. غیر از گرافن تک لایه و دو لایه، لایه‌های گرافنی از 3 تا 10 لایه را به نام گرافن کم لایه (Few Layer Graphene) و بین 10 تا 30 لایه را به نام گرافن چند لایه، گرافن ضخیم (Thick Graphene) و یا نانو بلورهای نازک گرافیتی، می‌نامند. در این مقاله به طور مختصر به توصیف ساختارهای کربنی و به طور خاص گرافن و تاریخچه کشف گرافن می پردازیم.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه: ساختارهای کربنی
2 - گرافن
3 - تاریخچه ی کشف گرافن


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - http://www.nanoclub.ir/index.php/articles/show/197.
۲ - Kosynkin, D. V., Higginbotham, A. L., Sinitskii, A., Lomeda, J. R., Dimiev, A., Price, B. K., Tour, J. M., “Longitudinal Unzipping of Carbon Nanotubes to form Graphene Nanoribbons”, Nature, Vol.458, pp.872–876 )2009).
۳ - Geim, A. K., “Graphene: StatusProspects”, Science, Vol.324, pp.1530–1534 )2009).
۴ - Katsnelson, M., “Graphene: Carbon in Two Dimensions”, Materialstoday, Vol.10, pp.20–27 )2007).
۵ - Rao, C. N. R., Biswas, K., Subrahmanyam, K. S., Govindaraj, A., “Graphene, the New Nanocarbon”, Journal of Material Chemistry, Vol.19, pp.2457–2469 )2009).
۶ - Geim, a K., Novoselov, K. S., “The Rise of Graphene”, Nature Materials, Vol.6, pp.183–191 )2007).
۷ - Pumera, M., Ambrosi, A., Bonanni, A., Chng, E. L. K., Poh, H. L., “Graphene for Electrochemical. SensingBiosensing”, TrAC, Trends in Analytical Chemistry, Vol.29, pp.954–965 )2010).
۸ - Wikipedia®, Graphene http://en.wikipedia.org/wiki/Graphene
۹ - Heyrovska, R., “Atomic Structures of Graphene, BenzeneMethane with Bond Lengths as Sums of the Single, DoubleResonance Bond Radii of Carbon”, )2008).
۱۰ - Geim, A. K., Kim, P., “Carbon Wonderland”, Scientific American, pp. pp.90–97 )2008).
۱۱ - Choi, W., Lahiri, I., Seelaboyina, R., Kang, Y. S., “Synthesis of Grapheneits Applications: a Review”, Critical Reviews in Solid StateMaterials Sciences, Vol.35, pp.52–71 )2010).
۱۲ - Novoselov, K. S., Geim, A. K., Morozov, S. V., Jiang, D., Katsnelson, M. I., Grigorieva, I. V., Dubonos, S. V., Firsov, A. A., “Two-dimensional Gas of Massless Dirac Fermions in Graphene”, Nature, Vol.438, pp.197–200 )2005).
۱۳ - Boehm, H. P., Setton, R., Stumpp, E., “NomenclatureTerminology of Graphite Intercalation Compounds II”, Carbon, Vol.24, pp.241-245 )1986).
۱۴ - Mouras, S., Hamwi, A., Djurado, D., Cousseins, J. C., "Synthesis of First Stage Graphite Intercalation Compounds with Fluorides", Revue de Chimie Minerale, Vol.24, pp.572–582 )1987).
۱۵ - Chandler, D., “A New Approach to Water Desalination”, MIT Tech Talk, Vol.53, pp.1–4 ) 2009).
۱۶ - Wikipedia®, Graphite Intercalation Compound http://en.wikipedia.org/wiki/Graphite_intercalation_compound
۱۷ - Brodie, B. C., “On the Atomic Weight of Graphite”, Philosophical Transactions of the Royal Society A, Vol.149, pp.249–259 )1859).
۱۸ - Boehm, H. P., Clauss, A., Fischer, G. O., Hofmann, U., “Das Adsorptionsverhalten Sehr Dunner Kohlenstoff-Folien”, Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie, Vol.316, pp.119–127 )1962).
۱۹ - Geim, A. K., “Graphene prehistory”, Physica a, T, Vol.146, 014003 (4pp) )2012).
۲۰ - Oshima, C., Nagashima, A., “Ultra-Thin Epitaxial Films of GraphiteHexagonal Boron Nitride on Solid Surfaces”, Journal of Physics: Condensed Matter, Vol.9, pp.1–20 )1997).
۲۱ - Seibert, K., Cho, G. C., Kütt, W., Kurz, H., Reitze, D. H., Dadap, J. I., Ahn, H., Downer, M. C., Malvezzi, A. M., “Femtosecond Carrier Dynamics in Graphite”, Physical Review B, Vol.42, pp.2842–2851 )1990).
۲۲ - Novoselov, K. S., Geim, A. K., Morozov, S. V., Jiang, D., Zhang, Y., Dubonos, S. V., Grigorieva, I. V., Firsov, A. A., “Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films”, Science, Vol.306, pp.666–669 (2004).
۲۳ - Chen, D., Tang, L., Li, J., “Graphene-Based Materials in Electrochemistry”, Chemical Soceity Review, Vol.39, pp.3157–3180 )2010).
ارسال نظر

 
تعداد نظرات : ۱

 • جلالی ویرثق

  ۱۴۰۱/۰۱/۰۹
  باسلام در ازمون سطح متوسط پاسخ صحیح سوال زیر اشتباه آمده است. ۲ - کدامین مورد وجود لایه های دوبعدی را غیرممکن می دانست؟ الف نظریاتی در مکانیک آماری و نظریه ی میدان‌های کوانتومی ب وجود پیوندهای قوی بین لایه های گرافیت ج موارد الف و ب د اکسید شدن لایه ها طی فرآیند ورقه ای شدن گزینه صحیح را انتخاب فرمایید. پاسخ الف می شود در صورتی که ب درست درنظر گرفته شده است.

  مدیر سیستم

  ۱۴۰۱/۰۱/۰۹
  سلام، سال نو بر شما مبارک
  گزینه صحیح الف می باشد که در جواب سوال هم به همین گزینه اشاره شده است