کاربرد مواد فوتوکاتالیستی در تصفیه آب

کاربرد مواد فوتوکاتالیستی در تصفیه آب
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

فوتوکاتالیست
تصفیه آب و پساب
امتیاز کاربران

۳ امتیاز از ۵ (۲ رای)

 
 
آمار مقاله

 • بازدید کل ۲۳,۳۱۹
 
آمار آزمون مقاله

 • کل شرکت کنندگان ۱۴۴
 • تعداد افراد شرکت کننده ۱۹
 
 

کاربرد مواد فوتوکاتالیستی در تصفیه آب

آلودگی‎­های زیست­‎محیطی و کمبود منابع طبیعی محققین را بر آن داشته­ است که در جست­جوی فناوری پاک، مقرون­ به­ صرفه و بی­‎خطر به منظور بهبود وضعیت کنونی باشند. روش فوتوکاتالیستی، روشی کارآمد برای حذف آلودگی­‎های زیست­‌محیطی به ­شمار می­‌رود. آهنگ تخریب مواد آلی به عوامل گوناگونی از جمله میزان شکاف انرژی ماده فوتوکاتالیست، پایداری زوج الکترون- حفره­‎های تولید شده، میزان pH محلول و دمای محیط واکنش، مساحت سطح ویژه، میزان نقایص موجود در ساختار، درصد حامل­‎های بار تولید ­شده و همچنین به میزان جذب آلاینده روی سطح فوتوکاتالیست بستگی دارد. مقاله حاضر به مرور اجمالی هر یک از عوامل مؤثر در تصفیه آب به روش فوتوکاتالیستی و سپس انواع رآکتورهای مورد استفاده در این زمینه می‎پردازد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- لازمه انجام واکنش­‌های فوتوکاتالیستی
1-2- لازمه انجام واکنش­‎های فوتوکاتالیستی از دیدگاه ترمودینامیکی
2-2- لازمه انجام واکنش­‎های فوتوکاتالیستی از دیدگاه سینتیکی
3- انواع مواد فوتوکاتالیست
4- عوامل مؤثر بر تخریب فوتوکاتالیستی آلاینده­‎ها در فرآیند تصفیه آب
1-4- غلظت آلاینده
2-4- غلظت ماده فوتوکاتالیست
3-4- pH محلول
4-4- اندازه و مورفولوژی ماده فوتوکاتالیست
5-4- دمای واکنش
6-4- یون­‎های غیر‌آلی
7-4- شدت نور و زمان تابش‎­دهی منبع تابشی
8-4- اکسیژن محلول در آب
5- رآکتور فرآیندهای فوتوکاتالیستی
نتیجه­‎گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید

منابـــع و مراجــــع
۱ - X. Li, J. Yu, S. Wageh, A. A. Al-Ghamdi,J. Xie, “Graphene in Photocatalysis: A Review,” Small, vol. 12, no. 48, pp. 6640–6696, Dec. 2016.
۲ - R. M. Mohamed, D. L. McKinney,W. M. Sigmund, “Enhanced nanocatalysts,” Materials ScienceEngineering: R: Reports, vol. 73, no. 1, pp. 1–13, Jan. 2012.
۳ - S. H. S. Chan, T. Yeong Wu, J. C. Juan,C. Y. Teh, “Recent developments of metal oxide semiconductors as photocatalysts in advanced oxidation processes (AOPs) for treatment of dye waste-water,” Journal of Chemical Technology & Biotechnology, vol. 86, no. 9, pp. 1130–1158, Sep. 2011.
۴ - M. Pelaez et al., “A review on the visible light active titanium dioxide photocatalysts for environmental applications,” Applied Catalysis B: Environmental, vol. 125, pp. 331–349, Aug. 2012.
۵ - J. Schneider et al., “Understanding TiO2 Photocatalysis: MechanismsMaterials,” Chemical Reviews, vol. 114, no. 19, pp. 9919–9986, Oct. 2014.
۶ - A. Kumar, G. Pandey, “A review on the factors affecting the photocatalytic degradation of hazardous materials,” Material Sci & Eng Int, vol. 1, no. 3, pp.106-114, Nov. 2017.
ارسال نظر

 
تعداد نظرات : ۱

 • رسین

  ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
  خیلی هم عااااالی

  مدیر سیستم

  ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
  سلامت باشید