کمپلکس های انتقال بار و بلورهای یونی- معرفی و خواص الکترونی

کمپلکس های انتقال بار و بلورهای یونی- معرفی و خواص الکترونی
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

کمپلکس انتقال بار الکتریکی
سنتز
بلور یونی
ساختار نواری
ماده آلی
دوپ کردن
امتیاز کاربران

۳ امتیاز از ۵ (۲ رای)

کمپلکس های انتقال بار و بلورهای یونی- معرفی و خواص الکترونی

در صنعت نانوالکترونیک، از طیف گسترده‌ای از مواد برای ساخت ادوات نانومتری استفاده می‌شود. از مهم‌ترین این مواد می‌توان به پلیمرهای رسانا، کمپلکس‌های آلی انتقال بار الکتریکی، و بلورهای یونی اشاره کرد. این مواد بسته به ترکیب شیمیایی، چیدمان فضایی ملکولی یا فازی، و ساختار نواری، طیف وسیعی از رفتارهای الکتریکی را از خود نشان می‌دهند. در این مقاله به معرفی کمپلکس‌های آلی انتقال بار الکتریکی و بلورهای یونی به عنوان مواد مرسوم حوزه نانوالکترونیک پرداخته می‌شود و راهکارهای پیشنهاد شده برای تنظیم و تغییر رسانایی آنها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مشاهده خواهید کرد که می‌توان با تغییر چیدمان قرارگیری فازها در کنار یکدیگر یا به هم زدن استوکیومتری ترکیبات شیمیایی، رفتار الکتریکی آنها را به طور قابل توجهی تغییر داد.


این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- کمپلکس­های آلی انتقال بار و ساختار نواری آنها
3- بلورهای یونی
 1-3- اکسید فلزی TiO2
 2-3- اکسید فلزی TiO
 3-3- اکسید فلزی ZnO
 4-3- اکسید فلزی NiO
نتیجه‌گیری
جهت دانلود بر روی فایل صوتی کلیک راست کنید و Save As را انتخاب کنید


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Goetz, Katelyn P., Derek Vermeulen, Margaret E. Payne, Christian Kloc, Laurie E. McNeil,Oana D. Jurchescu. "Charge-transfer complexes: new perspectives on an old class of compounds." Journal of Materials Chemistry C 2, no. 17 (2014): 3065-3076.
۲ - Li, Yongjun, Taifeng Liu, Huibiao Liu, Mao-Zhong Tian,Yuliang Li. "Self-assembly of intramolecular charge-transfer compounds into functional molecular systems." Accounts of chemical research 47, no. 4 (2014): 1186-1198.
۳ - Gao, Kun, Shijie Xie, Sun Yin,Desheng Liu, "Study on charge-transfer state in a donor–acceptor polymer heterojunction." Organic electronics 12, no. 6, 2011, 1010-1016.
۴ - Hummel, Rolf E. Electronic properties of materials. Springer Science & Business Media (2011).
۵ - Torrance, Jerry B. "An overview of organic charge-transfer solids: insulators, metals,the neutral-ionic transition." Molecular CrystalsLiquid Crystals 126, no. 1 (1985): 55-67.
۶ - Huth, Michael. ganic Charge Transfer Systems: the Next Step in Molecular Electronics?."
۷ - Parini, V. P. ganic charge-transfer complexes." Russian Chemical Reviews 31, no. 7 (1962): 408-417.
۸ - Vandewal, Koen, Steve Albrecht, Eric T. Hoke, Kenneth R. Graham, Johannes Widmer, Jessica D. Douglas, Marcel Schubert et al. "Efficient charge generation by relaxed charge-transfer states at organic interfaces." Nature materials 13, no. 1 (2014): 63-68.
ارسال نظر