کاربرد نانوفناوری در مدیریت مخازن نفت و گاز

کاربرد نانوفناوری در مدیریت مخازن نفت و گاز
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نانو غشاء
نانوذرات
حسگر
پایش وضعیت چاهها
مدیریت مخزن
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

کاربرد نانوفناوری در مدیریت مخازن نفت و گاز


مخازن نفتی و گازی در حقیقت منابع عظیمی از سیالات هیدروکربوری هستند که دارای شرایط فیزیکی و شیمیائی خاص خود بوده و در طول کل فرآیند اکتشاف،‌ استخراج،‌ تولید و افزایش بهره برداری نیاز است تا رفتار و نیز ساختار زمین شناسی و درونی آنها تا حد امکان به خوبی شناسائی و عملیاتی که بر روی آنها انجام می گیرد، با دیدی باز و علمی تعیین گردد. مدیریت مخازن به اصطلاح به بررسی و پایش، دریافت اطلاعات صحیح از خصوصیات و رفتار مخزن و همچنین کنترل فرآیندهای ناخواسته که بعنوان مانعی بر سر راه تولید قرار می گیرند، اطلاق می شود. از آنجائیکه نانوفناوری بعنوان رویکردی جدید در جهت برطرف نمودن معایب و مشکلات در صنایع مختلف از جمله صنایع بالادستی نفت و گاز می باشد،‌ این مقاله به بررسی مفاهیم بکار رفته در مدیریت مخازن در دو حیطه پایش وضعیت چاهها با استفاده از نانوحسگرها‌ و نیز کنترل شن و ذرات نامطلوب درون چاه با استفاده از نانوغشاءها و نانوذرات می پردازد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
 1-مقدمه
2-کاربرد نانوفناوری در مدیریت مخازن نفت و گاز
2-1- کنترل شن و ذرات
2-1-1- استفاده از نانوذرات و نانوسیالات
2-1-2- نانوغشاها
2-1-3- فیبر- رزین ها
2-2- پایش وضعیت چاه ها
2-2-1- نانوحسگرها
بحث و نتیجه گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - http://www.spe.org/jpt/print/archives/2011/09/13RPMFocus.pdf
۲ - http://www.nasa.gov/pdf/581812main_oil%20reservoir%20evaluation%20using%20nanotechnology.pdf
۳ - http://www.epmag.com/Technology-Completion/Control-fines-migration_28827
۴ - T. Huang, J.B. Crews, R. Willingham, J.R. Pace, C.K. Belcher, U.S.Patent, US7721803B2, 2010-25-4
۵ - Habibi, A., Ahmadi, M., Bastami, A., Pourafshary, P., Ayatollahi, S. “Mathematical Modeling of Fines Fixation in the Sandstone Cores Soaked by MgO Nanofluid”. IPTC 14846.
۶ - http://www.spe.org/ejournals/jsp/journalapp.jsp?pageType=Preview&jid=ESJ&mid=SPE-144196-PA.
۷ - http://www.spe.org/jpt/print/archives/2011/10/18SMFPFocus.pdf
۸ - http://www.mrwa.com/Chapter19MembraneFiltration.pdf
۹ - Hussain, A.A., Al-Rawajfeh, A.E. “Recent Patents of Nanofiltration Applications in Oil Processing, Desalination, WastewaterFood Industries”. Recent Patents on Chemical Engineering, Vol. 2, pp. 51-66, (2009).
۱۰ - http://www.china-papers.com/?p=28606
۱۱ - http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100215232510/interactive.bis.gov.uk/nano/sections/nanotechnologies-and-sensing-and-instrumentation/
۱۲ - . http://www.thecis.ca/cms3/userfiles/Image/Think%20big,%20get%20small.pdf
۱۳ - http://www.onepetro.org/mslib/app/Preview.do?paperNumber=SPE-157120-MS&societyCode=SPE
ارسال نظر