فرآیند آندایز- معرفی و روش ها

فرآیند آندایز- معرفی و روش ها
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

فرآیند الکتروشیمیایی
آندایز
نانوحفره‌
الکترولیت
لایه‌ی اکسید متخلخل
امتیاز کاربران

۲ امتیاز از ۵ (۲ رای)

فرآیند آندایز- معرفی و روش ها

با توسعه فناوری نانو، روش‌های متنوعی برای تولید نانوساختارها به ویژه پوشش‌های نانومتری یک یا چندلایه، زیرلایه‌های نانومتخلخل و الگو‌‌های نانومتری برای تولید نانومیله‌ها و نانولوله‌‌های فلزی و سرامیکی توسعه یافته است. یکی از مهم‌ترین روش‌های تولید الگوهای نانومتری و پوشش‌های نانومتخلخل، استفاده از فرآیند آندایز است. آندایز یک فرآیند الکتروشیمیایی است که برای برخی از فلزات قابل انجام است. این فرآیند، بسته به ماهیت الکترولیت مورد استفاده، با تشکیل دو نوع لایه اکسیدی سدی و متخلخل بر روی سطح فلزات همراه است. آندایز به دو روش عمده انجام می‌شود: آندایز هدایت‌شده با پیش‌الگو و آندایز خود‌آرایی‌شده. در این مقاله، فرآیند آندایز معرفی و روش‌های مختلف آن بیان می‌شود. همچنین عوامل مؤثر بر آندایز قطعات فلزی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در مقاله دوم، به مراحل انجام آندایز خودآرایی‌شده به عنوان یکی از پرکاربردترین روش‌های آندایز پرداخته خواهد شد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- فرآیند آندایز
1-2- انواع لایه‌های اکسیدی
2-2- روش‌های تولید لایه‌ اکسیدی متخلخل
1-2-2- فرآیند آندایز هدایت‌شده با پیش‌الگو
2-2-2- آندایز خودآرایی‌شده (self-organized anodization process)
3- تولید پوشش‌های کامپوزیتی با روش آندایز
4- ریزساختار پوشش‌های آندایز شده
4- نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید

منابـــع و مراجــــع
۱ - W. LeeS.J. Park, Porous anodic aluminum oxide: anodizationtemplated synthesis of functional nanostructures. Chemical reviews, 2014. 114(15): p. 7487-7556.
۲ - Suiyuan Chen, Chen Kang, Jing Wang, Changsheng Liu, Kai Sun, “Synthesis of anodizing composite films containing superfine Al2O3and PTFE particles on Al alloys”, Applied Surface Science, Vol. 256, pp. 6518–6525 ,2010.
۳ - Y.C. Zhao, M. Chen, W.M. Liu, X. LiuQ.J. Xue, “Preparationselflubrication treatment of ordered porous anodic alumina film”, Mater. Chem. Phys. Vol. 82 pp. 370–374 ,2003.
۴ - M. Chen¬, K. Kao¬, M.Tu,D. Zhang “Self-lubricating SiC/PTFE composite coating formation on surface of aluminium alloy”, Advanced Materials Research¬,Vols. 490-495, pp. 3511-3515, 2012.
۵ - Shi, Z. "Anodizationcorrosion of magnesium (Mg) alloys." (2011).
۶ - Blawert, Carsten, Wolfgang Dietzel, Edward Ghali,Guangling Song. "Anodizing treatments for magnesium alloystheir effect on corrosion resistance in various environments." Advanced Engineering Materials 8, no. 6 (2006): 511-533.
۷ - F. Cerdeira, I. Torriani, P.Motisuke, V. Lemos, F. Deker, ”OpticalStructural Properties of Polycrystalline CdSe Deposited on Titanium Substrates”, Appl. Phys., Vol.46, 107, (1988)
۸ - G. Hodes, S. J. Fonash, A. Heller, B. Miller, “Advances in ElectrochemistryElectrochemical Engineering”, New York: J. Wiley & Sons, Vol.13, p. 113, (1985)
۹ - T. D. Golden, M.G. Shumsky, Y. C. Zhou, R. A. Vanderwerf, J. L. Switzer, “Electrochemical Deposition of Copper(I) Oxide Films”,Chem. Mater., Vol.8, pp. 2499- 2504, (1996).
۱۰ - T. Wade, C. B. Ross, R. M. Crooks, “Electrochemical Synthesis of Ceramic Materials. 5. An Electrochemical Method Suitable for the Preparation of Nine Metal Nitrides”, Chem. Mater., Vol.9, pp. 248-254, (1997)
۱۱ - P. G. Sheasby, R. Pinner, “The Surface TreatmentFinishing of Aluminumits Alloys”, 6th edition, UK: ASM International & Finishing Publications, Vol.2 (2001)
۱۲ - A. Eftekhari, “Nanostructured Materials in Electrochemistry”, 1st Edition, USA: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, (2008)
۱۳ - W. Lee, R. Ji, U. Gösele, K. Nielsch, “Fast Fabrication of Long-range Ordered Porous Alumina Membranes by Hard Anodization”, Nature Materials, Vol.5, pp. 741-747, (2006)
۱۴ - W. Lee, K. Schwirn, M. Steinhat, E. Pippel, R. Scholz, U. Gosele, “Structural Engineering of Nanoporous Anodic Aluminium Oxide by Pulse Anodization of Aluminium”, Nature Nanotechnology, Vol.3 , pp. 234-239, (2008)
۱۵ - K. Schwirn, W. Lee, R. Hillebrand, M. Steinhart, K. Nielsch, U. Gösele, “Self-Ordered Anodic Aluminum Oxide Formed by H2SO4 Hard Anodization”, American Chem. Soc. Nano, Vol.2 (2), pp. 302-310, (2008)
۱۶ - M. Moradi , M. Noormohammadi , F. Behzadi , “Three-dimensional Structural Engineering of Nanoporous Alumina by Controlled Sprinkling of an Electrolyte on a Porous Anodic Alumina (PAA) Template”, Journal of Physics D: Applied Physics, Vol.44, 045301, (2011)
۱۷ - Y. Ji, K. C. Lin, H. Zheng, J. J. Zhu, A. C. S. Samia, “Fabrication of Double-walled TiO2 Nanotubes with Bamboo Morphology via One-step Alternating Voltage Anodization”, Electrochemistry Communications, Vol. 13, pp. 1013-1015, (2011)
۱۸ - J. Wang, Zh. Lin, “Anodic Formation of Ordered TiO2 Nanotube Arrays: Effects of Electrolyte TemperatureAnodization Potential”, J. Phys. Chem. C, Vol.113, pp. 4026-4030, (2009)
۱۹ - L. E. Fraga, M. V. B. Zanoni, “Nanoporous of W/WO3 Thin Film Electrode Grown by Electrochemical Anodization Applied in the Photoelectrocatalytic Oxidation of the Basic Red 51 used in Hair Dye”, J. Braz. Chem. Soc., Vol.22 (4), pp. 718-725, (2011)
۲۰ - N. R. de Tacconi, C. R. Chenthamarakshan, G. Yogeeswaran, A. Watcharenwong, R. S. de Zoysa, N. A. Basit, K. Rajeshwar, “Nanoporous TiO2WO3 Films by Anodization of TitaniumTungsten Substrates: Influence of Process Variables on MorphologyPhotoelectrochemical Response”, J. Phys. Chem. B, Vol. 110 (50), pp. 25347–25355, (2006)
ارسال نظر

 
تعداد نظرات : ۱

 • کمال خان

  ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
  با سلام ؛‌ فکر نمیکنم کرومیک اسید ضعیفی باشه که در اون لایه سدی تشکیل بشه .

  مدیر سیستم

  ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
  وقت بخیر
  اسید کرومیک یک اسید ضعیف هست و نمک‌های اون حتی با استیک اسید قابل تفکیک هستش.