آشنایی با دستگاه اندازه‌ گیری خواص مغناطیسی VSM

آشنایی با دستگاه اندازه‌ گیری خواص مغناطیسی VSM
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

مغناطیس
دستگاه VSM
حلقه پسماند
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۱۰,۱۲۷
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۳۴
  • تعداد افراد شرکت کننده ۶
 
 

آشنایی با دستگاه اندازه‌ گیری خواص مغناطیسی VSM

با توجه به پیشرفت تکنولوژی در زمینه مغناطیس و کاربردهای وسیع آن ها در زمینه صنعت، نیاز به ابزاری است که بتوان با استفاده از آن خواص مغناطیسی را بررسی کرد. دستگاه های مغناطیس سنج متفاوتی در این راستا وجود دارد که براساس میزان فرکانس جریان های عبوری به چند دسته تقسیم می شوند. دستگاه های مغناطیس سنج به روش های مختلف و در شرایط متفاوت دمایی، میدان مغناطیسی و جهت گیری نمونه، مغناطش یک نمونه از ماده با ابعاد مختلف را اندازه گیری می کنند. اساس کار دستگاه مغناطیس سنج VSM، قانون القای فارادی می باشد که با ارتعاش نمونه و اعمال میدان مغناطیسی به آن، باعث بوجود آمدن یک جریان القایی در سیم پیچ های تعبیه شده در دستگاه می شود که با مغناطش نمونه متناسب است. با انتقال این جریان القایی به کامپیوتر متصل به دستگاه و نمایش حلقه پسماند، مغناطش نمونه اندازه گیری می شود.


این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- منشا مغناطیس مواد
3- حلقه پسماند
 1-3- مواد مغناطیسی نرم
 2-3- مواد مغناطیسی سخت
4-  دستگاه مغناطیس‌سنج نمونه ارتعاشی
 1-5- اجزای تشکیل دهنده VSM
  1-1-5- آهن ربای الکتریکی
  2-1-5- قسمت مکانیکی
  3-1-5- قسمت الکتریکی
 2-5- عملکرد دستگاه VSM
نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - .http://www.nanomagnetics.org/instrumentation_and_characterization/VibratingSampleMagnetometers_vsm.php
۲ - http://www.azom.com/materials-equipment.aspx?cat=111
۳ - Peter Mohn, “Magnetism in solid state”, Springer series in solid state science, 1956.
۴ - .http://www.sigmaaldrich.com/materials-science/alternative-energy-materials/magnetic-materials/tutorial/properties.html
۵ - A . Gulayaev “physical metallurgy” , MIR publishers Moscow , 1980 , vol .2
۶ - ماهنامه فناوری نانو، سال یازدهم اردیبهشت 91، شماره 2، پیاپی 175
۷ - غضنفری ججین ، مهدی، مطالعه خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت، پایان نامه کارشناسی ارشد( فیزیک حالت جامد)، دانشگاه تربیت مدرس، 1388
۸ - آذرخرمن، فرشته، ساخت و بررسی وادارندگی و پسماند ذرات مغناطیسی Fe – Co ، پایان نامه کارشناسی ارشد( فیزیکحالت جامد)، دانشگاه تربیت مدرس، 1384
ارسال نظر