کاربرد نانوجاذب ها در تصفیه آب-2

کاربرد نانوجاذب ها در تصفیه آب-2
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

تصفیه آب و پساب
نانوجاذب
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

کاربرد نانوجاذب ها در تصفیه آب-2

استفاده از فناوری جذب سطحی و به‌ویژه نانوجاذب‌ها به‌عنوان یکی از روش‌های شاخص در حذف آلاینده‌های مختلف مانند فلزات سنگین و رنگ‌ها از آب شناخته می‌شود. استفاده از نانوجاذب‌ها به‌دلیل برخورداری از سطح ویژه بالا و خواص فیزیکی و شیمیایی منحصربه‌فرد، گزینه جذاب و امیدبخشی در فرآیند تصفیه آب محسوب می‌شوند. البته، توسعه جاذب‌های ارزان‌قیمت کماکان یک چالش بزرگ در این زمینه به‌شمار می‌رود. در این مقاله، نانوجاذب‌های پایه کربنی مانند نانولوله‌های کربنی، گرافن، اکسید گرافن و اکسید گرافن احیا‌شده به‌عنوان نانوجاذب‌های متداول در فرآیند تصفیه آب به‌طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است. 

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- نانوجاذب‌های پایه کربنی
 1-2- نانولوله‌های کربنی
 2-2- گرافن و خانواده گرافن
  1-2-2- کاربرد گرافن در حذف رنگ
  2-2-2- کاربرد اکسید گرافن در حذف رنگ
  3-2-2- کاربرد اکسید گرافن احیا‌شده در حذف رنگ
  4-2-2- کاربرد گرافن در حذف عناصر سمی
نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Kyzas, George Z.,Kostas A. Matis. "Nanoadsorbents for pollutants removal: a review." Journal of Molecular Liquids 203 (2015): 159-168.
۲ - Mohmood, Iram, Cláudia Batista Lopes, Isabel Lopes, Iqbal Ahmad, Armando C. Duarte,Eduarda Pereira. "Nanoscale materialstheir use in water contaminants removal—a review." Environmental SciencePollution Research 20, no. 3 (2013): 1239-1260.
۳ - Khajeh, Mostafa, Sophie Laurent,Kamran Dastafkan. "Nanoadsorbents: classification, preparation,applications (with emphasis on aqueous media)." Chemical reviews 113, no. 10 (2013): 7728-7768.
۴ - Chowdhury, Shamik,Rajasekhar Balasubramanian. "Recent advances in the use of graphene-family nanoadsorbents for removal of toxic pollutants wastewater." Advances in colloidinterface science 204 (2014): 35-56.
۵ - Lata, Sneh,S. R. Samadder. "Removal of arsenic water using nano adsorbentschallenges: a review." Journal of environmental management 166 (2016): 387-406.
۶ - Ray, Phoebe Zito,Heather J. Shipley. "Inorganic nano-adsorbents for the removal of heavy metalsarsenic: a review." RSC Advances 5, no. 38 (2015): 29885-29907.
۷ - Bao, Shuangyou, Kai Li, Ping Ning, Jinhui Peng, Xu Jin,Lihong Tang. "Highly effective removal of mercurylead ions wastewater by mercaptoamine-functionalised silica-coated magnetic nano-adsorbents: behavioursmechanisms." Applied Surface Science 393 (2017): 457-466.
۸ - Zare, Ehsan Nazarzadeh, Ahmad Motahari,Mika Sillanpää. "Nanoadsorbents based on conducting polymer nanocomposites with main focus on polyanilineits derivatives for removal of heavy metal ions/dyes: a review." Environmental research 162 (2018): 173-195.
۹ - Gatabi, Maliheh Pashai, Hossain Milani Moghaddam,Mohsen Ghorbani. "Efficient removal of cadmium using magnetic multiwalled carbon nanotube nanoadsorbents: equilibrium, kinetic,thermodynamic study." Journal of Nanoparticle Research 18, no. 7 (2016): 189.
ارسال نظر