کاربرد نانوفناوری در تولید و استخراج نفت و گاز

کاربرد نانوفناوری در تولید و استخراج نفت و گاز
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

تولید و استخراج
نانوذرات
نانوسورفکتانت
نانوژل
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۶,۵۴۹
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۹
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱
 
 

کاربرد نانوفناوری در تولید و استخراج نفت و گاز


امروزه نفت و گاز بعنوان حیاتی‌ترین نیاز بشر به شمار آمده و فرآیند تولید و استخراج بهینه سیال از مخازن هیدروکربوری یکی از دغدغه‌های جهان کنونی در زمینه تامین سوخت می‌باشد. حال آنکه با در نظر گرفتن محدودیت منابع نفتی و گازی در جهان و نیز توانائی محدود بشر در اکتشاف، تولید و بهره‌برداری از منابع هیدروکربوری، نیاز به توسعه فناوری‌های جدید در جهت توسعه علمی و عملی استخراج و تولید احساس می‌شود. در این میان، فناوری جدید و منحصر به فرد نانو این پتانسیل را دارد که تغییرات چشم‌گیری را در حوزه‌های متنوع نفت و گاز ایجاد نماید. در این مقاله تاثیرات و عملکرد نانو فناوری بر تولید و استخراج از مخازن نفت و گازی بیان خواهد شد و با اشاره به منابع معتبر، کارآئی استفاده از نانو فناوری در این عرصه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2-کاربرد فناوری نانو در بهبود فرآیند تولید و استخراج چاه های نفتی و گازی:
2-1- استفاده از نانوغشاها
2-2- استفاده از نانوژل‌ها
2-3- استفاده از نانوذرات
2-4- استفاده از نانوسورفکتانت‌ها
بحث و نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Ravanchi, M.T., Kaghazchi, T., Kargarib, A. “Application of membrane separation processes in petrochemical industry: a review”, Desalination, Vol. 235, pp.199-244, (2009).
۲ - http://www.filtsep.com/view/717/what-is-nanofiltration/
۳ - Hussain, A.A., Al-Rawajfeh, A.E. “Recent Patents of Nanofiltration Applications in Oil Processing, Desalination, WastewaterFood Industries”, Recent Patents on Chemical Engineering, Vol. 2, pp. 51-66, (2009).
۴ - Ulanski, P., Kadlubowski, S., Jeszka, J. K. “Nanogel formation by intrachain radiation-induced cross-linking. Simulationexperiment”, Materials Science-Poland, Vol. 24, pp. 467-476, (2006).
۵ - http://www.ripi.ir/congress13/improved%20oil.pdf
۶ - ‌http://www.kaust-cu.cornell.edu/research/enhanced_oil_and_natural_gas_recovery.cfm
۷ - http://phys.org/news/2012-09-surprisingly-simple-effective-method-magnetically.html
۸ - Jamaloei, B.Y., “Insight into the Chemistry of Surfactant-Based Enhanced Oil Recovery Processes”, Recent Patents on Chemical Engineering, Vol.2, pp.1-10, (2009).
۹ - http://en.wikipedia.org/wiki/Surfactant
۱۰ - http://nptel.iitm.ac.in/courses/103105060/Sde_pdf/Module-06.pdf
۱۱ - Izotov, V.G.Sitdikova, L.M. “ Nanomineral systems of oil reservoirstheir role in the development process”, Georesources international journal of science, Vol.1, pp.11-12, (2008).
ارسال نظر