آشنایی با آشکارسازهای نوری فلز-نیمه­ هادی-فلز پلاسمونیک

آشنایی با آشکارسازهای نوری فلز-نیمه­ هادی-فلز پلاسمونیک
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

پلاسمونیک
آشکارساز نوری
نانو فلز
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

آشنایی با آشکارسازهای نوری فلز-نیمه­ هادی-فلز پلاسمونیک

آشکارسازهای نوری بخش مهمی از مدارات مجتمع نوری هستند.آشکارسازهای نوری فلز-نیمه هادی-فلز یک دسته از آشکارسازهای نوری می باشد. مشخصات این آشکارسازها با پیشرفت علم پلاسمونیک بهبود یافت. از جمله این مشخصات می توان به حساسیت بالاتر، راندمان بیشتر و بهبود ضریب جذب نوری بالاتر اشاره کرد.در این ساختارها با استفاده از توری های پراش فلزی و نانوذرات سعی شده است تا پارامترهای آشکارساز بهینه گردد.علم پلاسمونیک بستر مناسبی را برای ساخت آشکارسازهایی با ابعاد بسیار کوچک فراهم کرد، این موضوع روند حرکت به سمت مدارات مجتمع نوری را سرعت بخشیده است.در این مقاله به معرفی آشکارسازهای نوری در کاربردهای نوری پرداخته می شود. همچنین، روند تکاملی آشکارسازهای فلز-نیمه هادی-فلز پلاسمونیک مورد بررسی قرار گرفته است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1-مقدمه
2-آشکارساز نوری
3-کاربرد پلاسمونیک در آشکارسازهای نوری
4-نتیجه


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Sze, S. M., Coleman Jr., D. I.,Loya, A., “Current transport in metal-semiconductor-metal (MSM) structures,” Solid-state Electron., vol. 14, pp. 1209-1218, 1971.
۲ - Soole, J. B. D.,Schumacher, H., “InGaAs metal-semiconductor-metal photodetectors for longwavelength optical communications,” IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 27, no. 3, pp. 737-752, 1991.
۳ - Ito, M.Wada, O., “Low dark current GaAs metal-semiconductor- metal (MSM) photodiodes using WSi, contacts,” IEEE J. Quantum Electron., vol. QE-22, pp. 1073-1077, 1986.
۴ - Chou, S. Y.,Liu, M. Y., “NanoscaleTera-Hertz Metal-Semiconductor-Metal Photodetectors,” IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 28, no.10, 1992.
۵ - Hetterich, J., Bstian, Gippius, G., N. A., Tikhodeev, S. G., Plessen, G. von,Lemmer, U., “Optimized Design of Plasmonic MSM Photodetector,” IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 43, no. 10, pp. 855-859, 2007
۶ - Hecht, B., Bielefeldt, H., Novotny, L., Inouye, Y.,Pohl, D. W., “Local excitation, scattering,interference of surface plasmons,” Physical Review Letters, vol. 77, pp. 1889-1892, 1996.
۷ - Barnes, W. L., Dereux, A.,Ebbesen, T. W., “Surface plasmonsubwavelength optics,” Nature, vol. 424, pp. 824-830, 2003.
۸ - Ebbesen, T. W., Lezec H. J., Ghaemi, H. F., Thio, T.,Wolff, P. A., “Extraordinary optical transmission through sub-wavelength hole arrays,” Nature, vol. 391, pp. 667-669, 1998.
۹ - Yang, R.,Lu, Z., “SubwavelengthPlasmonic WaveguidesPlasmonic Materials,” International Journal of Optics, vol. 2012 (258013), 2012.
۱۰ - Collin, S., Pardo, F., Teissier, R.,Pelourad, J., “Efficient light absorption in metal-semiconductor-metal nanostructures,” Applied Physics Letters, vol. 85, no. 2, pp. 194-196, 2004.
۱۱ - Yu, Z., Veronis, G.,Fan, S., “Design of midinfraredphotodetectors enhanced by surface plasmons on grating structures,” Applied Physics Letters 89 (15), 151116, 2006.
۱۲ - Bhat, R. D. R., Panoiu, N. C., Brueck, S. R. J.,Osgood, R. M., “Enhancing the signal-to-noise ratio of an infrared photodetector with a circular metal grating,”Optics Express, vol.16, no.7, pp 4588-4596, 2008.
۱۳ - Tan, C. L., Lysk, V. V., Alameh, K., Lee, Y. T., “Absorption enhancement of 980 nm MSM photodetector with plasmonic grating structure,” Optics Communications 283 (2010), 1763-1767.
۱۴ - Tan, C. L., Lysak, V. V., Das, N., Karaar, A., Alameh, K., Lee, Y. T., “Absorption enhancement of MSM Photodetector structure with a Plasmonic Double Geating Structure,” in 2010 10th IEEE Conference in Nanotechnology (IEEE-NANO) (IEEE,2010), pp. 489-853.
۱۵ - Das, N., Karar, A., Tan, C. L., Alameh, K.,Lee, Y. T., “Impact of Nanograting Phase-Shift on Light Absorption Enhancement in Plasmonics-Based Metal-Semiconductor-Metal Photodetectors,” Advances in Optical Technologies, vol. 2011 (504530).
۱۶ - Tan, C. L., Karar, A., Alameh, K.,Lee, Y. T., “Optical absorption enhancement of hybrid-plasmonic-based metal-semiconductor-metal photodetector incorporating metal nanogratingsembedded metal nanoparticles,” Optics Express, vol. 21, no. 2, pp.1713-1725, 2013.
ارسال نظر