کاربرد نانوآنتی بیوتیک ها در شناسایی و درمان بیماری های عفونی

کاربرد  نانوآنتی بیوتیک ها در شناسایی و درمان بیماری های عفونی
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
کلمات کلیدی

امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۱,۴۶۴
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۱۱
  • تعداد افراد شرکت کننده ۲
 
 

کاربرد نانوآنتی بیوتیک ها در شناسایی و درمان بیماری های عفونی

با وجود این حقیقت که ما در عصر فناوری‌های جدید و پیشرفته جهت آشکار ساختن مکانیسم‌های اساسی بیماری‌ها و طراحی داروهای جدید زندگی می‌کنیم، اما در همین عصر درمان بیماری‌های عفونی یکی از بزرگترین چالش‌ها در سرتاسر جهان می‌باشد. آنتی‌بیوتیک‌های متعددی جهت مهار رشد و از بین بردن میکروب‌ها بکار گرفته شده‌اند اما توسعه مقاومت و ظهور اثرات جانبی، استفاده از این عوامل را به‌شدت محدود کرده‌اند. با این وجود ترکیبات بیولوژیکی در مقیاس نانو دارای خصوصیات فیزیکی- شیمیایی بی‌همتایی هستند که در سال‌های اخیر کارایی چندین رده از نانوحامل‌ها و نانوذرات آنتی‌میکروبیال (NP) در درمان بیماری‌های عفونی به اثبات رسیده است. همچنین استفاده از نانوذرات به عنوان نشانگر در تشخیص‌های مولکولی به جای نشانگرهای فعلی باعث افزایش حساسیت، قابلیت انتخاب و ظرفیت چندبعدی شناسایی گردیده است. در این مقاله به بررسی تلاش‌های اخیر محققان در زمینه شناسایی و درمان بیماری‌های عفونی با استفاده از نانوذرات آنتی‌میکروبیال و نانوحامل‌های دارویی می‌پردازیم.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه
2. کاربرد فناوری در نانوتشخیص بیماری‌های عفونی

 1.2. تســت‌هـای جـریـان جـانـبی ایمنوکروماتوگرافی
 2.2. سنجش‌های تجمع نانوذرات
 3.2. کل پاتوژن نشانـدار شده با نانوذرات
3. نانوآنتی‌بیوتیـک‌ها: نقش فناوری نانـو در کنترل و درمان بیماری‌های عفونی
 1.3. نانوذرات با فعالیت ضد میکروبی ذاتی
 1.1.3. نانوذرات نقره
 2.1.3. نانوذرات اکسیدروی
 3.1.2. نانوذرات دی اکسید تیتانیوم
 4.1.3. نانوذرات طلا
 5.1.3. نانوذرات مس و آلومینیوم
 6.1.3. کیتوزان و پپتیدهای ضدمیکروبی
 7.1.3. فولرن‌ها (C60) و مشتقات فولرن
 8.1.3. نانولوله‌های کربنی (CNT)
 9.1.3. نانوذرات با قابلیت آزادسازی نیتریک اکسید
 10.1.3. نانوامولسیون‌ها بر مبنای سورفکتانت
 2.3. نانـوحامـل‌ها جهـت رسـانش موثـر داروهای آنتی‌میکروبیال
 1.2.3. لیپوزوم‌ها
 2.2.3. نانوذرات لیپیدی جامد (SLNP)
 3.2.3. نانوذرات پلیمری
 4.2.3. دندریمرها
4. نتیجه‌گیری
 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - P Tallury, A Malhotra, L. M Byrne, S Santra, Advanced Drug Delivery Reviews, Vol. 62, (2010) 424–437.
۲ - T. S Hauck, S Giri, Y. Gao, W C.W. Chan, Advanced Drug Delivery Reviews, Vol. 62, (2010) 438–448.
۳ - C Kaittanis, S Santra, J. M Perez, Advanced Drug Delivery Reviews, Vol. 62 (2010) 408–423.
۴ - L Zhang, D Pornpattananangkul, C.M.J Hu, C.M. Huang, Current Medicinal Chemistry, Vol. 17, (2010) 585-594.
۵ - L. D Hogberg, A Heddini, O Cars, Trends in Pharmacological Sciences, Vol. 31, (2010) 509-515.
۶ - A. J Huh, Y. J Kwon, J. Control. Release, Vol. 156, (2011) 128–145
۷ - R.P Allakera, G Ren, Transactions of the Royal Society of Tropical MedicineHygiene, Vol. 102, (2008) 1-2.
۸ - Q. Li, S. Mahendra, D. Y Lyon, L. Brunet, M. V Liga, D. Li, P. J.J Alvarez, Water Research, Vol. 42, (2008) 4591–4602.
۹ - M. Rai, A. Yadav, A. Gade, Biotechnology Advances, Vol. 27, (2009) 76–83.
۱۰ - L. Brunet, D. Y. Lyon, E. M Hotze, P. J. J Alvarez, M. R Wiesner, Environmental Science & Technology, Vol. 43, (2009) 4355–4360.
ارسال نظر