کاربرد فناوری نانو در پایدارسـازی آنزیم ها

کاربرد فناوری نانو در پایدارسـازی آنزیم ها
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
کلمات کلیدی

آنزیم
پیل سوختی
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

کاربرد فناوری نانو در پایدارسـازی آنزیم ها

پیشرفت‌های اخیر در فناوری نانو و ساخت انواع مختلف نانوساختارها کاربردهای جدیدی را در زیست‌فناوری برپایه نانوساختارها فراهم آورده است. یکی از مهم‌ترین زمینه‌های ورود نانوساختارها به حوزه زیست‌فناوری استفاده از آن‌ها در پایدارسازی آنزیم‌ها است. به‌رغم قابلیت‌های کاربردی فراوان آنزیم‌ها، به‌علت طول عمر کوتاه، عدم پایداری حرارتی، و نیز عدم پایداری آن‌ها در محیط‌ آلی، استفاده گسترده از آن‌ها بسیار محدود است. در این مقاله تحقیقات اخیر در مورد پایدارسازی آنزیم‌ها با استفاده از نانوساختارهای مختلف مانند نانوذرات، نانوفیبرها، مواد مزوحفره، و نانوذرات تک‌آنزیم بررسی شده است. در پایان مهم‌ترین کاربردهای نانوساختارهای آنزیمی مانند کاربرد در حسگرهای زیستی، عوامل ضد‌چسبندگی مولکول‌های زیستی، و پیل‌های سوختی زیستی به‌طور خلاصه بررسی شده ‌است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه
2. روش‌های پایدارسازی آنزیم‌ها
3. روش‌های تثبیت و افزایش پایداری آنزیم با استفاده از فناوری نانو
1.3. استفاده از نانوذرات در تثبیت آنزیم
2.3. استفاده از نانوفیبرها
3.3. استفاده از سیلیکای مزوحفره
4.3. نانوساختارهایی از طریق کپسوله‌کردن آنزیم طی سل - ژل
5.3. نانوذرات تک‌آنزیم (SENs)
4. کاربردها
1.4. حسگرهای زیستی آنزیمی
2.4. پیل‌های سوختی زیستی
3.4. عوامل ضد‌چسبندگی مولکول‌های زیستی
5. جمع‌بندی

 لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - K. Sambamurthy, A. Kar, PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY, New Age International Pub., (2006) , 309-327.
۲ - J. Kim,J.W. Grate, P. Wang, “Nanobiocatalysisits potential applications”, Trends in Biotechnology, 26, (2008) ,639-646.
۳ - J. Kim, H. Jia, P. Wang “Challenges in biocatalysis for enzyme-based biofuel cells”, Biotechnology Advances, 24, (2006) , 296-308.
۴ - J. Ge, D. Li, Z. Liu, Z. Liu, “Recent advances in nanostructured biocatalysts”, Biochemical Engineering Journal, 44, (2009) , 53-59.
۵ - I. Hegedus, E. Nagy, “Improvement of chymotrypsin enzyme stability as single enzyme nanoparticles”, Chemical Engineering Science, 64, (2009) ,1053-1060.
۶ - J. Kim, J.W. Grate, P. Wang, “Nanostructures for enzyme stabilization”, Chemical Engineering Science, 61, (2006) ,1017-1026.
۷ - G. DeSantis,J.B. Jones,“Chemical modification of enzymes for enhanced functionality”,Current Opinion in Biotechnology, 10, (1999) ,324-330.
۸ - D. Brady, J. jordaan, “Advances in enzyme immobilization”, Biotechnology Letters, 31, (2009) ,1639-1650
۹ - C.H. Lee, T.S. Lin, C.Y. Mou,“Mesoporous materials for encapsulating enzymes”, Nanotoday, 4, (2009) ,165-179.
۱۰ - P. Wang, “Nanoscale biocatalyst systems”, Current Opinion in Biotechnology, 17, (2006) ,574–579.
۱۱ - . J. Kim, J.W. Grate, “Single-Enzyme Nanoparticles Armored by a Nanometer-Scale Organic/Inorganic Network”, Nanoletters, 3, (2003) ,1219-1222.
۱۲ - A.K. Sarma, P. Vatsyayanb, P. Goswami, S.D. Minteer, “Recent advances in material science for developing enzyme electrodes”, BiosensorsBioelectronics, 24, (2009) , 2313-2322.
۱۳ - K. Karmen, M. Saito, S. Yamamura, Y. Takamura, E. Tamiya, ”Nanomaterial-based electrochemical biosensors for medical applications”, Trends in Analytical Chemistry, 27, (2007) , 585-592.
۱۴ - . E. Bakker., “Electrochemical Sensors”, Analytical Chemistry, 78, (2006) ,3965-3983.
۱۵ - A.L. Cordeiro, C. Werner, “Enzymes for Antifouling Strategies”, Journal of Adhesion ScienceTechnology, 25, (2011) , 2317-2344.
ارسال نظر