کاربرد نانوفناوری در ازدیاد برداشت نفت و گاز

کاربرد نانوفناوری در ازدیاد برداشت نفت و گاز
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

ازدیاد برداشت
نانوسیال
نانوذرات
نانوسورفکتانت
نانوکامپوزیت
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

کاربرد نانوفناوری در ازدیاد برداشت نفت و گاز

امروزه و در جهان کنونی،‌ نفت و گاز بعنوان حیاتی ترین نیاز سوختی جوامع انسانی به شمار می آیند. حال آنکه با در نظر گرفتن محدودیت منابع نفتی و گازی در جهان و نیز توانائی محدود بشر در اکتشاف، تولید و بهره برداری از منابع هیدروکربوری، نیاز به توسعه فناوری های جدید در جهت توسعه علمی و عملی ازدیاد برداشت (Enhanced Oil Recovery یا EOR) احساس می شود. در این میان، فناوری جدید و منحصر به فرد نانو این ظرفیت و پتانسیل را دارد که تغییرات چشم گیری را در حوزه های متنوع نفت و گاز ایجاد نماید. در این مقاله تاثیرات و عملکرد فناوری نانو بر روی عملیات ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز در چهار بخش اصلی: استفاده از نانوسیال ها، نانوذرات، نانوسورفکتانت ها و هیدروژل های نانوکامپوزیتی و کارآئی استفاده از فناوری نانو در هر زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه

2- مراحل بهره وری و تولید از مخازن هیدروکربوری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - سید رامین موسوی، "کاربرد فناوری های میکرو و نانو در صنعت نفت و گاز"، ماهنامه فناوری نانو، شماره 162، صفحه 24-18، ( سال 1390).
۲ - http://sec4chemistry-pehyk.wiki.hci.edu.sg/Fuel
۳ - Green, D.P. Willhite. “Enhanced Oil Recovery”, 1st edition, SPE Pub., (1998).
۴ - Suleimanov, B.A., Ismailov, F.S., Veliyev, E.F. “Nanofluid for enhanced oil recovery”, Journal of Petroleum ScienceEngineering, Vol.78, pp. 431–437, (2011).
۵ - علی کریمی، " تزریق نانوسیالات به عنوان شیوه جدید ازدیاد برداشت نفت". پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، (1389).
۶ - Ju, B., Fan, T., Ma, M. “Enhanced oil recovery by flooding with hydrophilic nanoparticles”, China Particuology, Vol. 4, pp. 41-46, (2006).
۷ - http://en.wikipedia.org/wiki/Surfactant
۸ - Jamaloei, B.Y., “Insight into the Chemistry of Surfactant-Based Enhanced Oil Recovery Processes”, Recent Patents on Chemical Engineering, Vol.2, pp.1-10, (2009).
۹ - Izotov, V.G.Sitdikova, L.M. “ Nanomineral systems of oil reservoirstheir role in the development process”, Georesources international journal of science, Vol.1, pp.11-12, (2008).
۱۰ - Tongwa, P., Nygaard, R., Bai, B. “Evaluation of a Nanocomposite Hydrogel for Water Shut-Off in Enhanced Oil Recovery Applications: Design, Synthesis,Characterization”, J. APPL. POLYM. SCI., DOI: 10.1002/APP.38258 (2012).
۱۱ - Zolfaghari, R., Katbab, A.A., Nabavizadeh, J., Tabasi, R.Y., Nejad, M.H., “PreparationCharacterization of Nanocomposite Hydrogels Based on Polyacrylamide for Enhanced Oil Recovery Applications”, J. APPL. POLYM. SCI., Vol. 100, pp. 2096–2103, (2006).
ارسال نظر